088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

2014 Actualiteiten Arbeidsrecht

Onlangs is er een
wetsvoorstel tot stand gekomen met betrekking tot de hervorming van het
ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en wijzigingen van
verschillende wetten in verband met het aanpassen van de Werkloosheidswet. De
Wet werk en zekerheid heeft tot doel het arbeidsrecht aan te passen aan de
veranderende arbeidsverhoudingen in de samenleving. In het onderstaande zullen
wij de kernpunten van het wetsvoorstel weergeven en de gevolgen voor de
werknemers en de werkgevers. Tevens zullen wij de verschillen met de huidige
wetgeving kort uiteenzetten.

Daarnaast is per 1 januari 2014 het
onderdeel premiedifferentiatie van de Wet Beperking Ziekteverzuim en
Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (Wet BeZaVa) in werking getreden. Dit
betekent dat werkgevers voortaan ook een gedifferentieerde premie WGA en ZW
betalen voor zieke of arbeidsongeschikte werknemers met een tijdelijk contract.
De gevolgen die de inwerkingtreding voor werkgevers meebrengt zullen in het
tweede gedeelte van deze whitepaper uiteen worden gezet.

Download
hier de special

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl