30%-regeling

Essentieel voor expats

De 30%-regeling biedt een waardevol instrument dat werkgevers kunnen benutten om aan wettelijke eisen te voldoen. Daarnaast vallen er aanzienlijke voordelen mee te behalen. Ons team van experts staat klaar om jouw organisatie te helpen optimaal gebruik te maken van de 30%-regeling. Wil je direct profiteren van ons advies? Vul dan het contactformulier in.

Wat is de 30%-regeling?  

De 30%-regeling is een fiscale regeling die bedrijven in staat stelt om, onder gunstige fiscale voorwaarden, hoogopgeleide buitenlandse medewerkers aan te trekken. Deze kans ontstaat doordat de regeling de mogelijkheid biedt om tot maximaal 30% van het bruto salaris van de betreffende medewerkers belastingvrij uit te keren, mede afhankelijk van de hoogte van het salaris, de startdatum van de arbeidsovereenkomst en de looptijd van de regeling.  

De regeling is bedoeld om de extra kosten te dekken die gepaard gaan met het verhuizen naar en werken in een ander land en heeft daarom ook een beperkte duur, maximaal 5 jaar. Ook als de daadwerkelijke kosten lager liggen dan het voordeel dan blijft het voordeel toch in stand. Vanwege de aanzienlijke financiële voordelen die de regeling biedt aan uit het buitenland afkomstig personeel, is toepassing ervan een must voor iedere organisatie die wil concurreren op de markt voor hooggeschoolde arbeid. 

Vragen of verzoeken?

Onze specialisten helpen je direct

Stel je vraag

De 30% regeling en de vrije ruimte: gespecialiseerd advies

Naast de 30%-regeling kan ook de vrije ruimte van de werkkostenregeling worden ingezet om de inkomende werknemers fiscaal voordelig te belonen. De vrije ruimte van de werkkostenregeling is het deel van het inkomen van werknemers waarbinnen werkgevers naar eigen inzicht belastingvrije vergoedingen kunnen verstrekken. Het juist inzetten van deze vrije ruimte vereist inzicht en expertise. We staan je graag bij met deskundig advies.

30%-regeling: wijzigingen 2024

De 30%-regeling is al geruime tijd onderwerp van discussie. Vanaf dit jaar zijn er wijzigingen doorgevoerd in het maximale bruto bedrag en het percentage van de belastingvrije vergoeding. Wil je hier meer over weten of ben je benieuwd wat in de wijzigingen binnen de vrije ruimte zullen zijn? Neem contact op met onze specialisten.  

Herziening 30%-regeling

Door een recente wijziging van het Besluit Fiscaal Bestuursrecht bestaat sinds 1 januari 2024 een regeling voor het herzien van beschikkingen ten aanzien van de 30% regeling na afloop van de bezwaartermijn. Dit houdt in dat in de meeste gevallen duidelijke fouten in beslissingen met betrekking tot de 30%-regeling kunnen worden gecorrigeerd ook na de officiële bezwaartermijn van zes weken. Ons Global Mobility team staat klaar om je hierbij te assisteren. 

Andere onbelaste vergoedingen 

Naast de vrije ruimte en de 30%-regeling zijn diverse onbelaste vergoedingen aan personeel mogelijk, waaronder: 

  • Verhuiskostenvergoeding: het vergoeden van kosten die verband houden met de verhuizing van een werknemer naar Nederland.  
  • Schoolgeld voor internationale scholen: vergoeding voor schoolgeld van internationale scholen voor kinderen van de werknemer in kwestie.  

De mogelijkheden binnen de vrije ruimte zijn gevarieerd en kunnen aanzienlijke voordelen bieden aan zowel werkgevers als werknemers. Het is belangrijk om te benadrukken dat de exacte voorwaarden en toepassingen van deze onbelaste vergoedingen onder de 30%-regeling afhangen van individuele situaties. Het raadplegen van gespecialiseerd advies op dit gebied is daarom raadzaam.

Direct duidelijkheid?

Beschrijf kort jouw vraag of verzoek in het contactformulier hieronder.

Waarom kiezen voor Crowe Peak? 

Bij Crowe Peak begrijpen we dat één maat niet past bij alle internationale personeelsuitdagingen. Onze GMS biedt maatwerkoplossingen die zijn afgestemd op de behoeften van jouw bedrijf. Wij streven ernaar om jouw bedrijf te ondersteunen met op maat gemaakte oplossingen, waardoor je niet alleen flexibel kunt opereren in diverse internationale markten, maar ook de volledige regie behoudt over jouw HR-processen. 

payroll

Heb je een vraag of verzoek?

We reageren binnen één werkdag.

Crowe peak

Benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Laten we snel kennismaken!

Contact