De 30%-regeling biedt voordelen voor zowel werknemers als werkgevers.
Tot 30% van het brutoloon kan belastingvrij worden uitgekeerd. Er zijn recente wijzigingen in de regeling; we helpen je graag met alle up-to-date informatie omtrent de regeling, het aanvragen en de herziening. Download de infographic voor meer inzichten over de toepasbaarheid.

Wat is de 30%-regeling?  

De 30%-regeling is een fiscale regeling die bedrijven in staat stelt om onder gunstige fiscale voorwaarden hoogopgeleide buitenlandse medewerkers aan te trekken. Deze kans ontstaat doordat de regeling de mogelijkheid biedt om tot maximaal 30% van het bruto salaris van de betreffende medewerkers belastingvrij uit te keren, afhankelijk van factoren zoals de hoogte van het salaris, de startdatum van de arbeidsovereenkomst en de looptijd van de regeling.

Recente wijzigingen 30%-regeling

De 30%-regeling is al geruime tijd onderwerp van discussie. Dit jaar zijn er wijzigingen doorgevoerd in zowel het maximale bruto bedrag als het percentage van de belastingvrije vergoeding. Het laatstgenoemde bedraagt momenteel slechts gedurende de eerste 20 maanden 30%. We hebben alle up-to-date informatie samengevat in een infographic.

30% regeling

Voordelen voor werknemers

Door de 30%-regeling kunnen werknemers genieten van belastingvrije uitkeringen tot 30% van hun brutoloon. Dit resulteert in aanzienlijk meer nettoloon, terwijl ze tegelijkertijd worden gecompenseerd voor extra kosten die ze maken bij internationale verplaatsingen, zonder de noodzaak om bewijsstukken te verstrekken.

Voordelen voor werkgevers

Voor werkgevers biedt de 30%-regeling een aantrekkelijke mogelijkheid om internationaal talent aan te trekken. Ze kunnen concurrerende netto inkomens bieden zonder de brutoloonkosten te verhogen. Bovendien leidt het wegvallen van de vereiste bewijsvoering voor werkelijke kosten tot aanzienlijke besparingen op administratieve lasten.

Herziening 30%-regeling

Door een wijziging van het Besluit Fiscaal Bestuursrecht bestaat sinds 1 januari 2024 een regeling voor het herzien van beschikkingen ten aanzien van de 30% regeling na afloop van de bezwaartermijn. Dit houdt in dat in de meeste gevallen duidelijke fouten in beslissingen met betrekking tot de 30%-regeling kunnen worden gecorrigeerd ook na de officiële bezwaartermijn van zes weken. Ons Global Mobility team staat klaar om je hierbij te assisteren. 

Vragen of verzoeken?

Onze specialisten helpen je direct

Stel je vraag

De 30%-regeling en de vrije ruimte: gespecialiseerd advies

Naast de 30%-regeling kan ook de vrije ruimte van de werkkostenregeling worden ingezet om de inkomende werknemers fiscaal voordelig te belonen. De vrije ruimte van de werkkostenregeling is het deel van het inkomen van werknemers waarbinnen werkgevers naar eigen inzicht belastingvrije vergoedingen kunnen verstrekken. Het juist inzetten van deze vrije ruimte vereist inzicht en expertise. We staan je graag bij met deskundig advies.

Oplossingen voor internationale personeelsuitdagingen

Wil je meer weten over onze maatwerkoplossingen voor internationale personeelsuitdagingen? Naast ondersteuning bij de 30%-regeling bieden we diverse oplossingen. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

payroll

Heb je een vraag of verzoek?

We reageren binnen één werkdag.

Crowe peak

Benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Laten we snel kennismaken!

Contact