088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

30%-regeling vanaf 1 januari 2019

Al jaren zijn de 30%-regeling en haar voorwaarden een terugkerend en dringend onderwerp voor de Nederlandse overheid tijdens de jaarlijkse onderhandelingen over het Belastingplan. Sinds zijn voorganger, de zogenaamde 35%-regeling, afkomstig uit de tijd van de wederopbouw van Nederland na de Tweede Wereldoorlog, heeft de regeling een aantal aanzienlijke veranderingen met betrekking tot de duur en voorwaarden doorgemaakt. In dit artikel vindt u een overzicht van de meest recente wijzigingen en voorwaarden die gelden vanaf 1 januari 2019.On the road

Looptijd 30%-regeling

Vanaf 1 januari 2019 is de duur van de 30%-regeling verkort van maximaal acht jaar tot een maximale periode van vijf jaar voor alle nieuwe aanvragen. Voor werknemers aan wie de 30%-regeling is toegekend met een startdatum vóór 1 januari 2019 geldt een overgangsregeling. In onderstaande tabel vindt u de beperkingen op bestaande 30%-regelingen met een ingangsdatum vóór 1 januari 2019 en de nieuwe einddata in overeenstemming met de overgangsregeling.

Einddatum beschikking Einddatum volgens overgangsregeling
2019 en 2020 Einddatum op de beschikking
2021, 2022 of 2023 31 december 2020
2024 of later Einddatum op de beschikking minus drie jaar

 

Partieel buitenlandsbelastingplichtige

Een bijkomend fiscaal voordeel van de 30%-regeling is dat de werknemer kan kiezen voor behandeling als partieel buitenlands belastingplichtige. Als gevolg hiervan wordt de belastingplichtige voor het inkomen uit aanmerkelijk belang (Box 2) en inkomen uit sparen en beleggen (Box 3) aangemerkt als buitenlands belastingplichtige en als gevolg hiervan niet belast voor de inkomstenbelasting ten aanzien van dit inkomen.

De beperking van de maximale duur van de 30%-regeling tot maximaal vijf jaar heeft eveneens invloed op de keuzeregeling om in Nederland aangemerkt te worden als partieel buitenlands belastingplichtige voor de Nederlandse inkomstenbelasting, zoals hierboven uitgelegd. Deze keuzeregeling bestaat namelijk uitsluitend voor de duur van de 30%-regeling.

Schoolgelden voor internationale scholen

In aanvulling op de toepassing van de 30%-regeling mag een werkgever een belastingvrije vergoeding aan de werknemer verstrekken ten aanzien van schoolgelden voor internationale scholen of voor een internationale afdeling van een reguliere school voor kinderen van een expat. Voor dergelijke schoolgelden wordt de maximale duur voor onbelaste vergoeding eveneens op vijf jaar gesteld conform de looptijd verkorting van de 30%-regeling.

Salariscriteria 30%-regeling

Vanaf 1 januari 2019 zijn de geïndexeerde salarisdrempels, waarmee ten behoeve van de 30%-regeling de specifieke deskundigheid wordt aangetoond, als volgt vastgesteld (exclusief 8% vakantietoeslag):

  • € 37.743 belastbaar jaarloon (exclusief de 30% belastingvrije vergoeding) voor werknemers van 30 jaar en ouder;
  • € 28.690 belastbaar jaarloon (exclusief de 30% belastingvrije vergoeding) voor werknemers jonger dan 30 jaar met een Nederlandse of gelijkwaardige buitenlandse mastertitel.

De nieuwe salarisdrempels zijn van toepassing op aanvragen met ingangsdatum 1 januari 2019.

Aanvraag 30%-regeling bij de Belastingdienst

In de praktijk ervaren wij dat de Belastingdienst, naast de typische beoordeling van de aanvraag voor de 30%-regeling, tegenwoordig in het bijzonder en grondig toetst of aan het 150 kilometer vereiste en de waarde van buitenlandse masterdiploma’s is voldaan.

Indien u vragen heeft met betrekking tot de 30%-regeling of andere Global Mobility gerelateerde vragen, neem dan contact op met ons team Global Mobility Services.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 info@crowehorwath.nl