088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

30%-regeling vanaf 1 januari 2021

Met ingang van 1 januari 2019 heeft de 30%-regeling en haar voorwaarden een significant aantal veranderingen ondergaan. De voornaamste verandering is dat de looptijd verkort is naar een maximum periode van vijf jaar voor nieuwe aanvragen vanaf 1 januari 2019. Met ingang van 1 januari 2021 zijn er weinig veranderingen doorgevoerd, slechts de salarisnormen zijn geïndexeerd.

Overgangsrecht 30%-regeling

Voor werknemers aan wie de 30%-regeling is toegekend met een startdatum vóór 1 januari 2019 geldt nog steeds overgangsrecht. In het onderstaande overzicht vindt u de beperkingen op bestaande 30%-regelingen met een ingangsdatum vóór 1 januari 2019 en de nieuwe einddatum in overeenstemming met het overgangsrecht. Als gevolg hiervan zijn bestaande 30%-regeling met een einddatum vóór 1 januari 2024 per 31 december 2020 geëindigd.

Einddatum beschikking Einddatum volgens overgangsregeling
2019 en 2020 Einddatum op de beschikking
2021, 2022 of 2023 31 december 2020
2024 of later Einddatum op de beschikking minus drie jaar

 

Partieel buitenlandsbelastingplichtige en de 30%-regeling

Een bijkomend fiscaal voordeel van de 30%-regeling is dat de werknemer kan kiezen voor behandeling als partieel buitenlands belastingplichtige voor de maximale periode van vijf jaar zo lang de 30%-regeling geldig is. Als gevolg hiervan wordt de belastingplichtige voor het inkomen uit aanmerkelijk belang (Box 2) en inkomen uit sparen en beleggen (Box 3) aangemerkt als buitenlands belastingplichtige. Dit betekent dat de werknemer slechts belast is in deze boxen over inkomen uit Nederlandse bron, namelijk een aanmerkelijk belang in een Nederlandse vennootschap voor Box 2 en onroerend goed in Nederland dat niet het hoofdverblijf voor de werknemer vormt voor Box 3.

Schoolgelden voor internationale scholen en de 30%-regeling

In aanvulling op de toepassing van de 30%-regeling mag een werkgever een belastingvrije vergoeding aan de werknemer verstrekken ten aanzien van schoolgelden voor internationale scholen of voor een internationale afdeling van een reguliere school voor de kinderen van een expat. Voor dergelijke schoolgelden wordt de maximale duur voor onbelaste vergoeding eveneens op vijf jaar gesteld conform de looptijd van de 30%-regeling.

Salariscriteria 30%-regeling

Vanaf 1 januari 2021 zijn de geïndexeerde salarisdrempels, waarmee ten behoeve van de 30%-regeling de specifieke deskundigheid wordt aangetoond, als volgt vastgesteld:

  • € 38.961 belastbaar jaarloon (exclusief de belastingvrije vergoeding van maximaal 30%) voor werknemers van 30 jaar en ouder;
  • € 29.616 belastbaar jaarloon (exclusief de belastingvrije vergoeding van maximaal 30%) voor werknemers jonger dan 30 jaar met een Nederlandse of gelijkwaardige buitenlandse mastertitel.

Wij merken hierbij op dat bovenstaande salarisnormen gelden voor zowel nieuwe aanvragen (vanaf 1 januari 2021) als bestaande gevallen. Het betreft een continue norm waaraan voldaan moet worden. In beginsel dient elke werknemer die de 30%-regeling toegekend heeft gekregen die geldig is gedurende 2021 dan ook minimaal aan bovenstaande salarisnormen te voldoen.

Indien u vragen heeft met betrekking tot de 30%-regeling of andere Global Mobility gerelateerde vragen, neem dan contact op met ons Global Mobility Services team.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl