088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

30% regeling – Wijziging startdatum beschikking

Met ingang van 1 juli 2020 heeft de Belastingdienst een systeemwijziging doorgevoerd, waardoor het mogelijk is om een 30%-regeling toe te kennen met een startdatum gedurende de maand.

Voorheen werd de 30%-regeling altijd per de eerste van de maand afgegeven, zelfs als een indiensttreding of tewerkstelling in Nederland per een latere datum in de desbetreffende maand aanving. Wanneer een tewerkstelling bijvoorbeeld aanving per 16 september 2020, werd in het verleden de ingangsdatum van de 30% regeling vastgesteld op 1 september 2020. Met als gevolg dat de looptijd van de 30%-regeling werd vastgesteld van 1 september 2020 tot en met 31 augustus 2025.

Door de recente wijziging zou in dezelfde situatie als hierboven omschreven, de 30%-regeling toegekend worden voor de periode van 16 september 2020 tot en met 15 september 2025.

30% regeling en het wisselen van werkgever

Voor nieuwe 30%-aanvragen heeft dit geen verdere gevolgen. Echter indien een aanvraag 30%-regeling wordt gedaan ten behoeve van een wisseling van werkgever kan dit gevolgen hebben.

Stel dat aan een werknemer de 30%-regeling is toegekend voor een tewerkstelling in Nederland voor de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2023. De werknemer besluit om met ingang van 1 maart 2020 uit dienst te treden bij de werkgever waarbij de 30%-regeling is toegekend. In dit geval kan de werknemer samen met zijn nieuwe werkgever een verzoek indienen tot omzetting van de 30%-regeling, indien de totstandkoming van de arbeidsovereenkomst met de nieuwe werkgever plaatsvindt binnen 3 maanden na beëindiging van het oude dienstverband.
Nabetalingen in de maand direct volgend op de datum uitdiensttreding bij de voormalige werkgever kunnen nog met toepassing van de 30%-regeling plaatsvinden. In het hierboven gegeven voorbeeld kan deze werknemer dus nog nabetalingen ontvangen met toepassing van de 30%-regeling tot en met 31 maart 2020.

Pas op met inkomsten terwijl 30% regeling niet van toepassing is

Indien deze werknemer bijvoorbeeld per 16 april 2020 het nieuwe dienstverband aangaat, dan ontstaat er door de nieuwe systeemwijziging van de Belastingdienst een periode waarop de 30%-regeling formeel niet van toepassing is. De Belastingdienst zal immers de nieuwe beschikking van de 30%-regeling pas per 16 april 2020 in laten gaan. Dit kan gevolgen hebben indien deze werknemer nu net in de periode van 1 april 2020 tot 16 april 2020 inkomen ontvangt dat normaal niet belast zou zijn in Nederland door toepassing van de partiële buitenlandse belastingplicht op grond van de 30%-regeling, zoals een dividenduitkering bij een aanmerkelijk belang uit een buitenlandse vennootschap

Bovenstaande betekent echter niet dat de duur van de 30%-regeling eveneens verlengd wordt met het aantal dagen dat de nieuwe beschikking later ingaat. Perioden van eerder verblijf in Nederland worden immers gekort op de looptijd van de 30%-regeling. De nieuwe beschikking zal dan ook eindigen per 31 december 2023.

Indien u vragen heeft met betrekking tot de 30%-regeling of andere Global Mobility gerelateerde vragen, neem dan contact op met ons Global Mobility Services team.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl