408-Vrijstelling, wat is het precies?

Een geconsolideerde jaarrekening is een administratieve last. Is je vennootschap aandeelhouder van verschillende deelnemingen (subgroepshoofd)? Dan kan je gebruik maken van een 408-vrijstelling om de administratieve lasten te verlichten. Wat is een 408-vrijstelling en waarom is het interessant deze vrijstelling te gebruiken?

Wanneer komt een situatie met 408-vrijstelling voor?

Stel, je bent verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening van je productiebedrijf wat onderdeel is van een internationale groep.

Je hebt een aantal deelnemingen in Nederland of daarbuiten en hierdoor ontstaat de verplichting om een geconsolideerde jaarrekening op te stellen. Dit betekent dat je de resultaten van de deelnemingen onderdeel moet laten zijn van je jaarrekening. Dit kan erg arbeidsintensief zijn.

Het hoofd van deze internationale groep waar je onderneming deel van is stelt een geconsolideerde jaarrekening op waarin de resultaten van de deelnemingen wereldwijd in zijn opgenomen. In dit geval is de rechtspersoon een tussenhoudster en kan je, onder voorwaarden, gebruik maken van de “408-consolidatievrijstelling” (artikel 408 BW 2).

De faciliteit die dit wetsartikel biedt bestaat eruit dat een Nederlandse tussenhoudster geen geconsolideerde jaarrekening behoeft op te stellen. Daarnaast mag deze tussenhoudster haar deelnemingen op kostprijs waarderen.

Voorwaarden 408-vrijstelling

Gebruik maken van de vrijstelling is door de wet aan voorwaarden gesteld. De meest belangrijke zijn:

  1. Aandeelhouders mogen geen bezwaar hebben tegen de vrijstelling (niet binnen zes maanden na aanvang boekjaar door ten minste een tiende van houders van het kapitaal);
  2. Het opnemen van de financiële gegevens in een entiteit op een hoger niveau moet gaan om integrale consolidatie (niet proportioneel) van gegevens;
  3. De groepsjaarrekening is opgesteld overeenkomstig de (verslaggevings)voorschriften die in de EU gelden (b.v. richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement) of een gelijkwaardige standaard;
  4. De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld of vertaald in het Nederlands, Frans, Duits of Engels;
  5. Deponering binnen zes maanden of binnen een maand na een geoorloofde latere openbaarmaking bij het handelsregister.

Let goed op dat toepassing van de consolidatievrijstelling pas kan als aan alle voorwaarden is voldaan. De jaarrekening opstellen, vaststellen en deponeren kan pas nadat vaststaat dat de geconsolideerde jaarrekening van het groepshoofd in Nederland is gedeponeerd.

Gebruik maken van de 408-vrijstelling

Als op het moment van het opmaken van de jaarrekening van de tussenhoudster de geconsolideerde jaarrekening van de groep nog niet is gedeponeerd ontstaat het risico dat dit niet meer gebeurd. Gevolg is dat er onterecht een enkelvoudige jaarrekening is opgesteld, dit met directe gevolgen voor de controleverklaring. Voorkom deze of een andere ongewenste situatie en neem contact op met Crowe Peak voor het maken van een vrijblijvende afspraak.

Crowe peak

Benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Laten we snel kennismaken!

Contact