088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		

8 Tips voor uw laatste btw-aangifte van 2017

De btw-aangifte over het laatste aangiftetijdvak van 2017 dient alweer ingediend te worden. Crowe Peak heeft 8  tips en aandachtspunten voor u op een rij gezet.

 1. Meld op tijd wijzigingen van fiscale eenheid aan de Belastingdienst

Als u als ondernemer bent opgenomen in de fiscale eenheid van de btw dan kunt u ook hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele btw-schulden van de fiscale eenheid. Mocht u geen werkzaamheden meer verrichten voor de fiscale eenheid, vergeet dit dan niet zo spoedig mogelijk, eventueel door tussenkomst van een accountantskantoor, aan te geven bij de Belastingdienst.

 1. Btw betalen bij onroerend goed hoeft niet altijd

U hoeft in beginsel geen btw te betalen bij verhuur of verkoop van onroerende zaken. Gebruikt u de onroerende zaak minimaal 90% voor belaste prestaties, dan kunt u kiezen voor een btw-heffing. Soms volstaat een minimum van 70% ook, zoals bij makelaars, reisbureaus en postvervoersbedrijven.

Het opteren voor een btw-belaste levering voorkomt dat de verkoper zijn btw-aftrek deels moet herzien bij een levering van het onroerend goed binnen de herzieningstermijn of zorgt ervoor dat een verkoper een (extra) gedeelte van de aanschaf-btw terugkrijgt.

In geval van belaste verhuur dient de huurder aan het eind van elk boekjaar na te gaan of hij dat boekjaar aan de 90%-norm heeft voldaan. Blijkt de huurder in enig jaar niet langer te voldoen aan deze voorwaarde dan zal de verhuur vrijgesteld zijn. Dit kan gevolgen hebben voor de eerder afgetrokken btw.

 1. Let er op dat de btw-aftrek herzien is

U kunt slechts een deel van de btw aftrekken als diensten of goederen gebruikt voor zowel btw-vrijgestelde als btw-belaste activiteiten. Aan de hand van de gegevens in  het tijdvak van de ingebruikneming van deze goederen en/of diensten wordt de in aftrek gebrachte btw herzien. Aan het einde van een boekjaar moet deze nogmaals herzien worden, gebaseerd op gegevens van het gehele boekjaar.

De aftrek van btw is in beginsel pas na de herziening aan het einde van het jaar van ingebruikneming definitief. Let op dat er na afloop van een boekjaar een herzieningstermijn is voor investeringsgoederen. Voor roerend goed is dit vier jaar en voor onroerend goed is dit negen jaar. Bij een herziening toetst men of de aftrek aan het einde van het jaar van ingebruikneming overeenkomt met het gebruik in de vier of negen jaren daarna. In rubriek 5b van de btw-aangifte dienen correcties die uit een herziening volgen te worden vermeld.

 1. Controleer of u btw dient te betalen voor privégebruik van een zakelijke auto

Rijdt u ook privé in een auto van de zaak? Zo ja, dan dient er in de laatste aangifte van het boekjaar 2017 21% aan btw betaald te worden over uitgaven voor het privégebruik. U kunt hierbij gebruik maken van een forfaitaire regeling. Het privégebruik bedraagt dan in de meeste gevallen 2,7% van de catalogusprijs van de auto. Dit bedrag is in te vullen bij 1d van uw btw-aangifte.

Btw betalen over werkelijk privégebruik is een alternatief. Dit kan in sommige gevallen gunstiger voor u uitpakken dan de forfaitaire regeling. Houdt u er dan wel rekening mee dat er een rittenregistratie bijgehouden dient te worden.

 1. Controleer of u recht heeft op aftrek van btw op kosten

U heeft recht op aftrek van btw- op kosten op het gebied van onderhoud en gebruik als u als ondernemer uw privéauto zakelijk rijdt.  U mag de btw in aftrek brengen alsof de auto niet voor privédoeleinden wordt gebruikt Een btw-correctie van 1,5% van de catalogusprijs dient te worden aangegeven in rubriek 1d van uw laatste btw-aangifte.

 1. Controleer of een btw-correctie voor ander privégebruik van toepassing is

Heeft u dit jaar een kerstpakket gegeven? Is er dit jaar een personeelsuitje gegeven? Heeft u relatiegeschenken aangeschaft? Als het totaal aan kosten meer dan €227,- per werknemer of relatie is dan moet hierop een correctie toegepast worden.

Als u verwacht dat het genoemde minimum niet zal worden overschreden, dan mag de btw op de kosten gedurende het gehele jaar in aftrek worden gebracht.  Als aan het einde van het jaar alsnog blijkt dat de €227-grens is overschreden, dan geeft u de ten onrechte in aftrek gebrachte btw aan in rubriek 1d van de btw-aangifte.

 1. Btw op oninbare vorderingen is nu eenvoudiger om terug te vragen

Voor het jaar 2017 is het eenvoudiger geworden om btw op oninbare vorderingen terug te vragen. Dit dient bij vraag 1a of vraag 1b van de btw-aangifte ingevuld te worden als negatieve omzet en negatieve btw. Dit is in ieder geval mogelijk minimaal één jaar nadat een factuur opeisbaar is geworden als deze nog niet is betaald.

 1. Vergeet uw openstaande btw-schulden niet te herstellen

Heeft u openstaande btw-schulden? Let er dan op dat de Belastingdienst hierop controleert. Als er tussen 2012 en 2017 te weinig btw is betaald, dan kan dit hersteld worden door middel van een suppletieaangifte. De vergrijpboete kan oplopen tot 100% als u geen suppletieaangifte indient maar wel een openstaande btw-schuld hebt.

Heeft u nog vragen over uw laatste btw-aangifte van 2017? Neem dan contact op met één van de btw-adviseurs van Crowe Peak.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl