A1-verklaringen

Een oplossing die jou en je medewerkers zekerheid biedt

A1 verklaring

Bij Crowe Peak begrijpen we dat internationale tewerkstelling een complexe aangelegenheid is. Het is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat jouw medewerkers correct verzekerd zijn en aan alle geldende regels voldoen. Hiervoor komen A1-verklaringen in beeld. Dit geldt zowel voor medewerkers die naar het buitenland worden gezonden, als voor medewerkers die vanuit het buitenland naar Nederland komen.

Wat is een A1-verklaring?

Een A1-verklaring is een document dat bevestigt welke regels gelden omtrent sociale zekerheid voor internationale medewerkers binnen de EU. Buiten de EU wordt een vergelijkbaar document doorgaans het certificate of coverage genoemd. Deze verklaring bevestigt dat de persoon onder de sociale zekerheidswetten van één bepaald land valt.

Heb je een verzoek of vraag omtrent de A1-verklaring? Onze specialisten staan voor je klaar.

Neem contact op

Waarom is het belangrijk om als werkgever met A1-verklaringen te werken?

  • Duidelijkheid en zekerheid voor jouw medewerkers: A1-verklaringen garanderen de sociale zekerheidsrechten van jouw medewerkers. Hierdoor hebben ze toegang tot de voordelen en bescherming van het socialezekerheidsstelsel van het juiste land.
  • Wettelijke naleving: Als werkgever moet je voldoen aan de wetten en regels met betrekking tot de sociale zekerheid van internationale medewerkers. A1-verklaringen zijn de sleutel om aan deze wettelijke verplichtingen te voldoen.
  • Voorkomen dubbele bijdragen: Soms zijn medewerkers in het buitenland verzekerd in zowel hun thuisland als het gastland, wat kan leiden tot dubbele bijdragen. A1-verklaringen voorkomen dit.
  • Vermindering juridische risico’s: Door A1-verklaringen aan te vragen en ervoor te zorgen dat jouw medewerkers aan de juiste sociale zekerheidsregels voldoen, kun je juridische complicaties en boetes als gevolg van niet-naleving voorkomen.
  • Efficiënte bedrijfsvoering: Een correct beheer van sociale zekerheid voor internationale medewerkers helpt jouw bedrijfsprocessen efficiënt te houden en onnodige administratieve lasten en kosten te vermijden.

Houd rekening met verschillende regelgeving

De sociale zekerheidssituatie van een werknemer bij internationale uitzending is uiterst situatieafhankelijk en dient voor elke detachering grondig te worden geanalyseerd. Wanneer een werknemer vanuit het buitenland naar Nederland komt om te werken, speelt de oorsprong van de werknemer een cruciale rol. We hanteren drie categorieën landen:

  • De EU, EER of Zwitserland;
  • Verdragslanden;
  • Niet-verdragslanden.

De afkomst van de werknemer is van invloed op de toepasselijke regelgeving voor sociale zekerheid. Dit kan bepalen of hij/zij onder het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel valt of onder dat van het land van herkomst. Andere factoren, zoals de aard van de werkgever (Nederlands of buitenlands), de nationaliteit van de werknemer en het doel van verblijf in Nederland, kunnen eveneens van invloed zijn op de geldende regels.

Ons team denkt graag met je mee

Heb je een vraag of een verzoek omtrent de A1-verklaring? Vul het formulier hieronder in en we nemen binnen één werkdag contact met je op.

Heb je een vraag of verzoek?

We reageren binnen één werkdag.

Crowe peak

Benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Laten we snel kennismaken!

Contact