088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

Aandachtspunten voor zakelijke leveringen over de grens

Als u goederen gaat leveren over de grens zijn een aantal aandachtspunten van belang. Dit artikel gaat over het leveren van goederen aan zakelijke afnemers. Informatie over leveringen aan consumenten, vaak aangeduid als e-commerce, leest u hier. Let bij zakelijke leveringen op het volgende:

Levering van goederen

Bij de levering van goederen is van belang waar de goederen naar toe gaan. De nationaliteit van de klant doet niet ter zake. Zo is de levering van goederen aan bijvoorbeeld een Amerikaanse klant waarbij de goederen in Nederland blijven een binnenlandse levering, en is in principe belast met 21% Nederlandse BTW. En de levering aan een Nederlandse klant die de goederen afgeleverd wil hebben in het Verenigd Koninkrijk is een export.

Bij de levering van goederen waarbij de goederen de grens over gaan zijn er twee situaties te onderscheiden. Als de goederen naar een andere EU lidstaat worden vervoerd is sprake van een zogenoemde intracommunautaire levering. Gaan de goederen naar een land buiten de EU dan is sprake van export.

Aantonen van de bestemming

Zowel de intracommunautaire levering als de export levering zijn belast tegen het 0%-tarief. Het is belangrijk dat u kunt aantonen dat de goederen daadwerkelijk naar een bestemming buiten Nederland zijn gebracht. Hierbij zijn de leveringscondities, vaak aangeduid met INCO-terms, van belang. Deze INCO-terms bepalen wie, de verkoper of de koper, verantwoordelijk is voor de verschillende stappen in het vervoer. De INCO-terms Ex Works (EXW) en Free Carrier (FCA) houden in dat de koper verantwoordelijk is voor het vervoer. Gevolg is dat de verkoper geen controle heeft over het vervoer en in principe dus niet weet waar de goederen daadwerkelijk naartoe worden vervoerd. Bij deze leveringscondities is het van groot belang dat de verkoper met de koper goede afspraken maakt dat de verkoper geïnformeerd wordt over de daadwerkelijke bestemming van de goederen. Zo niet, dan kan de verkoper niet het 0%-tarief toepassen.

U moet het vervoer kunnen aantonen aan de hand van boeken en bescheiden. Dit is een combinatie van bijvoorbeeld een afgetekende CMR, een contract waarin vermeld is dat de goederen op een bepaalde plaats buiten Nederland moeten worden afgeleverd, een betaling vanuit het buitenland etc.

Intracommunautaire leveringen

Om het 0%-tarief te kunnen toepassen bij een intracommunautaire levering is het tevens vereist dat de koper zijn BTW-identificatienummer geeft aan de verkoper. De verkoper moet dit nummer op de factuur vermelden. De geldigheid van het BTW-identificatienummer kan gecontroleerd worden op de website van de Europese Commissie. Het kan voorkomen dat uit de verificatie van een BTW-identificatienummer van diverse EU-lidstaten komt dat het nummer niet geldig is voor intracommunautaire transacties. In dat geval moet de koper dit laten aanpassen.

Het totaal van de waarde van de intracommunautaire levering in het tijdvak waarover aangifte gedaan moet worden wordt vermeld bij rubriek 3b van de BTW-aangifte. Daarnaast moet een zogenoemde listing van intracommunautaire leveringen (of opgaaf ICP) worden ingediend. Hierop worden de intracommunautaire leveringen gespecificeerd per afnemer vermeld.

Export

In het geval van een exportlevering moet er in het land van bestemming een invoeraangifte worden gedaan. Ook hier zijn de leveringscondities weer van belang. Bij de leveringsconditie Deliverd Duties Paid (DDP) is de verkoper verantwoordelijk voor het (laten) doen van de invoeraangifte. Hierdoor is deze leveringsconditie minder geschikt bij export. Let op dat sinds de Brexit ook leveringen naar het Verenigd Koninkrijk (m.u.v. naar Noord Ierland) exportleveringen zijn. Lees hier meer informatie over de gevolgen van Brexit voor uw btw.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over het leveren van goederen naar het buitenland? Neem dan contact op met de specialisten van Crowe Peak.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl