088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		

Aansprakelijkheid tijdens (sport)uitjes

 

Een ongeluk schuilt in een klein hoekje. Het kan zo maar gebeuren dat tijdens een (sport)uitje een werknemer een arm of been breekt. Maar het kan ook veel erger. Is de werkgever dan aansprakelijk?

Werkgerelateerd of privésfeer

Eerst moet worden nagegaan of een (sport)uitje werkgerelateerd is. Hierbij spelen de volgende factoren een rol:

 • wie heeft het (sport)uitje georganiseerd en het initiatief genomen?
 • wie heeft het materiaal ter beschikking gesteld cq organisator ingeschakeld?
 • is het (sport)uitje verplicht en wordt het door de werknemers als “werk” beleefd?
 • heeft de werkgever invloed op de veiligheid en de zeggenschap over het (sport)uitje?
 • heeft de werkgever (het meeste) belang bij het (sport)uitje?

Of een (sport)uitje in privésfeer valt of een werkgerelateerde activiteit is, hangt af van de omstandigheden van het geval. Wanneer de hele organisatie in handen van de werkgever is, wordt de activiteit als een werkgerelateerd (sport)uitje geclassificeerd.

Zorgplicht en goed werkgeverschap
Vervolgens moet de werkgever bewijzen dat hij alle adequate maatregelen heeft genomen en voldoende veiligheidsinstructies heeft gegeven, dus dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan en als goed werkgever heeft gehandeld. De werkgever moet tevens rekening houden met het feit dat werknemers in bepaalde omstandigheden minder voorzichtig zijn, bijvoorbeeld als er alcohol genuttigd wordt. Ook het inhuren van een professioneel bedrijf komt meestal voor rekening en risico van de werkgever.

Eigen schuld
Een beroep op eigen schuld is een bijna onmogelijke opgave aangezien de werkgever moet bewijzen dat de werknemer voorafgaand aan het ongeval bewust was van het roekeloze karakter van zijn gedrag.

Conclusie
Een (sport)uitje kan als “team-building” een leuke activiteit zijn, maar een nare bijsmaak krijgen als er een ongeval gebeurt. De werkgever zal namelijk aansprakelijk zijn voor een ongeval, tenzij hij kan bewijzen dat alle nodige maatregelen zijn getroffen om de veiligheid van de werknemers te waarborgen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tanja Yakimovich.

 

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl