088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

Aanzegtermijn in de Wet Werk en Zekerheid

Per 1 januari 2015 treedt de Wet Werk en Zekerheid in werking. Naast vele veranderingen op het gebied van arbeidsrecht zal deze wet een nieuw fenomeen introduceren, namelijk de aanzegtermijn.

Schriftelijk informeren
De bedoeling van de aanzegtermijn is dat de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tijdig geïnformeerd wordt over het al dan niet voortzetten van zijn arbeidsovereenkomst. Hiermee is eerder duidelijk of de werknemer op zoek moet gaan naar een andere baan. De aanzegtermijn bedraagt 1 maand. Dit betekent dat de werkgever de werknemer uiterlijk 1 maand voor het einde van het contract schriftelijk moet informeren over de verlenging van het contract.

De aanzegtermijn is van toepassing op de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die voor 6 maanden of langer zijn aangegaan.

Ongeacht omvang (wekelijkse) duur
De aanzegtermijn geldt ongeacht de omvang van de overeengekomen (wekelijkse) duur. Ook bij min-max contracten en de zogenaamde 0-uren contracten moet rekening worden gehouden met de aanzegtermijn.

Bij het niet naleven van de aanzegtermijn is de werkgever aan de werknemer een vergoeding verschuldigd gelijk aan een maandsalaris. Bij niet tijdige naleving is een vergoeding naar rato verschuldigd. Het is aan de werknemer om al dan niet een beroep te doen op het niet (tijdig) nakomen van de aanzegplicht.

Geldigheid vordering
Een vordering vanwege het niet (tijdig) in acht nemen van de aanzegtermijn vervalt 2 maanden na de dag waarop de arbeidsovereenkomst van rechtswege is geëindigd. Het is niet mogelijk om een cumulatieve vordering met betrekking tot de aanzegtermijn in te stellen.

Voorbeeld
Als het contract van 6 maanden is verlengd zonder aanzegtermijn en de werknemer geen actie heeft ondernomen, kan de werknemer bij het niet verlengen van zijn tweede contract geen vordering met betrekking tot de aanzegtermijn van zijn eerste contract indienen.

Het niet of niet tijdig nakomen van de aanzegplicht staat overigens niet in de weg dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt. Een te late aanzegging betekent dus niet dat de arbeidsovereenkomst voortduurt.

Bewijslast bij werkgever

Ten slotte merken wij op dat aangezien de werkgever de plicht heeft om tijdig aan te zeggen, de werkgever ook de bewijslast draagt dat hij dit daadwerkelijk gedaan heeft.

Mocht u verder nog vragen hebben, neem dan contact op met de bedrijfsjuristen van Crowe Global.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl