088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

Algemene regeling voor schadevergoeding overheid

Per 1 juli 2013
voert het kabinet een algemene regeling in die het recht op schadevergoeding
voor rechtmatig en onrechtmatig overheidshandelen bepaalt. Deze regeling wordt
opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht. Deze versimpeling moet een einde
maken aan de wirwar van regelingen over nadeelcompensatie in verschillende
wetten.

Nadeelcompensatie of schadevergoeding
Wanneer u als ondernemer schade lijdt door overheidshandelen kunt u een
vergoeding vragen. U kunt zowel een vergoeding voor een rechtmatige
overheidshandeling vragen (dat heet nadeelcompensatie) als voor een
onrechtmatige overheidshandeling (u krijgt dan een schadevergoeding). Het
opbreken van de weg is een voorbeeld waarbij de overheid rechtmatig bezig is.
Het onterecht weigeren van een vergunning is een voorbeeld van onrechtmatig
handelen. U kunt hier zelfs een volledige schadevergoeding voor krijgen.

De aanvraag voor vergoeding wordt schriftelijk ingediend bij de overheid, die
verantwoordelijk is voor het desbetreffende handelen. Er is bezwaar bij de
overheidsinstelling en beroep bij de rechter mogelijk.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl