088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		

Alimentatie: nadelige fiscale gevolgen

Bij echtscheiding is een goede emotionele verwerking erg belangrijk. Een fatsoenlijke financiële afwikkeling van de huwelijkse boedel en een eventuele vaststelling van alimentatie voor de partner en de kinderen uiteraard ook. De verdeling van de boedel en de vaststelling van de alimentatie hebben fiscale gevolgen. De gevolgen van alimentatie zijn de afgelopen jaren flink veranderd en zullen ook in het Belastingpakket voor 2019 wederom veranderen. Met name de veelverdieners zullen dit fiscale gevolg kunnen merken. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

Oude situatie alimentatie

Betaalde alimentatie aan de gewezen partner is fiscaal aftrekbaar in box 1 en bij de ontvangende partner belast in dezelfde box. Daarmee was er een soort van evenwicht. Als de betalende partner in een hogere tariefschijf zat dan de ontvangende partner dan kon er per saldo een tariefvoordeel ontstaan: Betalende partner trekt af tegen bijvoorbeeld 52% en de alimentatie wordt bij de ontvangende partner belast tegen bijvoorbeeld 36%.

Kinderalimentatie is niet aftrekbaar bij de betaler noch belast bij de ontvanger. Wel mocht de ontvanger tot en met  2015 een forfaitair bedrag in aftrek brengen, maar deze aftrek verdween in belastingjaar 2016.

Nieuwe situatie alimentatie

 In het belastingplan worden heel veel aftrekposten nog slechts aftrekbaar tegen het laagste inkomstenbelastingtarief van 37,05%. De belangrijkste aftrekposten met welke dit gebeurt zijn:

 • Ondernemersaftrekken (zelfstandigenaftrek, S&O aftrek, meewerkaftrek, startersaftrek en stakingsaftrek)
 • MKB-winstvrijstelling (en TBS-vrijstelling)
 • Negatieve inkomsten uit eigen woning
 • Persoonsgebonden aftrek: (onderhoudsverplichtingen met name alimentatie, specifieke zorgkosten, scholingsuitgaven en uitgaven voor monumentenpanden)

Waar voorheen dus aftrek plaats kon vinden tegen het toptarief (52% wordt 49,5%) vindt de aftrek straks dus tegen een veel lager tarief plaats. Dat kan vreemde gevolgen hebben zeker voor veelverdieners. Een voorbeeld:

Een directeur verdient in loondienst € 300.000 en heeft behalve een alimentatieverplichting van € 100.000 geen overige aftrekposten. Het belastingvoordeel dat de directeur behaalt door de alimentatieverplichting bedraagt in 2018 (52% x 100.000) € 52.000 en zal in 2019 nog slechts (37,5% x 100.000) € 37.500 bedragen.

De ontvangen alimentatie blijft echt volledig progressief belast en vanaf een belastbaar inkomen van ca. € 68.500 zal de ontvanger in 2019 49,5% belasting moeten betalen. Per saldo ontstaat er in 2019 dus een belastingnadeel door de betaling van de alimentatie.

Gevolgen alimentatiebetaling

Bovenstaand voorbeeld is gestileerd en in de praktijk zal in de meeste gevallen de betaling van de alimentatie, (gemeten over beide partners) wel tot een globaal evenwicht leiden. Wat blijft staan is de betalende partner die voortaan nog slechts tegen de laagste tariefschijf kan aftrekken en er per saldo (fors) op achteruit gaat. Of dit voer is voor verzoeken tot aanpassing van de alimentatie zal de praktijk uitwijzen.

Wilt u weten wat dit voor uw situatie betekent? Laat uw alimentatieregeling goed bekijken door onze specialisten en neem dan contact met de afdeling Private Client Services.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl