088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

Alternatieve financieringen

Ook in 2012 hebben banken hun kredieteisen wederom aangescherpt. De mate van financiering door Nederlandse banken in het MKB is vanaf 2008 drastisch teruggelopen, zo blijkt uit onderzoek van het OESO. De Nederlandse banken zijn vergeleken met Europese collega’s bijzonder streng voor het midden- en kleinbedrijf. Zelfs winstgevende bedrijven waarbij aflossing en rentebetalingen geen probleem zijn, worden benaderd om een gedeelte van hun lening af te lossen.

De oorzaak hiervan is dat banken hun kapitaalbuffers dienen aan te vullen op basis van het Basel akkoord. Dit betekent dat de financiering die ze kunnen verstrekken verminderd. Voor het MKB betekent dit dat zij op zoek moet naar alternatieve financiering.

In 2007 en 2008 investeerden de Nederlandse banken ruim 20 miljard euro aan nieuwe kredieten. Dit is teruggelopen met circa 15%. Niet vreemd dus dat het aantal faillissementen onder MKB-bedrijven een stijgende lijn laat zien. Geldschieters uit de private equity keerden in 2010 wel weer terug. In dat jaar stopten ze 1,1 miljard euro in MKB-bedrijven.

Private equity
Voor het MKB kan private equity interessant zijn. Participatiemaatschappijen en durfkapitalisten kunnen voor financiering van een bedrijf zorgen indien een bank de risico’s te groot vindt. Bedrijven in de startfase weten vaak in de vrienden- of familiekring geld te halen, maar bedragen van een miljoen euro gaan voor hen vaak te ver. Private equity kan een oplossing bieden om toch die geplande groeistap te maken en groeifinanciering te krijgen. Het overheidsbudget voor de BMKB, de borgstellingsregeling voor MKB-kredieten, voor 2012 en 2013 is verhoogd tot 1 miljard euro en de garantieregeling van grotere bedrijven (GO-) is een jaar verlengd. De borgstellingsregeling voor het midden- en kleinbedrijf is nu ook opengesteld voor alternatieve financiers

Crowdfunding
Een relatief jonge vorm van geldverstrekking is crowdfunding. Hierbij investeert een grote groep mensen in een bedrijf De leenovereenkomst wordt gesloten zonder tussenkomst van de bank. Kredietnemer en kredietverstrekker ontmoeten elkaar op een internet marktplaats, waar vraag en aanbod bij elkaar komen.

Regionale ontwikkelingsmaatschappijen
De regionale ontwikkelingsmaatschappijen richten zich op het innovatieve mkb in de industrie en dienstverlening. Zo komt er bijvoorbeeld €6 miljoen beschikbaar voor onderzoek naar innovatieve producten en diensten voor de creatieve industrie. Bedrijven in een specifieke sector kunnen soms dus ook hier terecht.

Ondernemers financieren ondernemers
Onderlinge financiering van bedrijven is ook in opkomst middels het starten van kredietunies. Alleen bedrijven met een kasoverschot kunnen uitlenen aan anderen. Dat is echter een veel beperktere bron dan bijvoorbeeld de spaargelden die banken ter beschikking hebben. De ontwikkelingen van kredietunies staat in Nederland in de kinderschoenen.

Kortom, om financiering te arrangeren moet u de juiste weg weten te bewandelen. Voor meer informatie kunt u vanzelfsprekend met ons contact opnemen.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl