088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		

Arbeidsrecht

Uw werknemer is langdurig ziek. Met grote gevolgen voor uw onderneming. Wat zijn uw rechten en plichten in geval van een arbeidskwestie? Loonsancties, transitievergoedingen, bestuurlijke boetes: het arbeidsrecht kan u duur komen te staan wanneer u niet goed voorbereid bent.

Wat is arbeidsrecht?

Arbeidsrecht regelt de werkverhouding tussen werknemers en werkgevers. De arbeidsmarkt van nu verandert razendsnel: de gemiddelde leeftijd van werknemers stijgt, en de inzet van flexkrachten of zzp’ers neemt toe. Deze veranderingen vinden hun weerklank in het arbeidsrecht. VAR, WWZ, WAADI, WAS; de ene na de andere regeling doet zijn intrede of verdwijnt. U moet goed op de hoogte blijven om juridische kwesties te voorkomen.

Advies en ondersteuning in arbeidsrecht

Op ziekte valt niet te anticiperen. Maar veel arbeidskwesties kunt u voorkomen door te zorgen dat u vanaf het begin de regelgeving op orde hebt. Zo kunnen onze bedrijfsjuristen in contractenrecht waterdichte arbeidscontracten voor u opstellen. En wanneer u zzp’ers of flexwerkers inzet zorgen we voor de juiste aanpak zodat uw bedrijf beschermd tegen claims van schijnconstructies. Is er toch sprake van een geschil? We treden snel voor u op en begeleiden trajecten. Arbeidskwesties waar we bij kunnen helpen:

 • Ziekte en arbeidsongeschiktheid
 • Arbeidsconflict
 • Ontslag
 • Re-integratie
 • Extern personeel
 • Collectieve arbeidsovereenkomst
 • Grensoverschrijdende arbeid
 • Reorganisatie
 • Concurrentiebeding
 • Medezeggenschapsrecht
 • Outsourcing en detachering
 • Fusie en faillissement

Ontslagrecht

Het ontslagrecht is misschien wel het bekendste onderdeel van het arbeidsrecht. Vanaf medio 2016 is de wet- en regelgeving nog verder aangescherpt. Er wordt een rem gezet op de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Zo hebben werknemers die twee jaar of langer bij u werken wettelijk recht op een vergoeding bij ontslag. Onze bedrijfsjuristen volgen de ontwikkelingen op de voet. We helpen u bij het aannemen van personeel, het opstellen van contracten en de door- of uitstroom. En wanneer u gaat herstructureren nemen we de uitvoering van een reorganisatietraject uit handen.

Arbeidsconflicten en re-integratie

In het geval van een langdurig zieke werknemer wilt u weten welke stappen u moet of mag zetten om zo’n situatie het hoofd te kunnen bieden. Onze specialisten in arbeidsrecht kunnen u dat precies vertellen. En wanneer het zover is zetten we het re-integratietraject voor u op of voeren het ontslagtraject voor u uit. We helpen u met de verplichtingen die de Wet Verbetering Poortwachter met zich meebrengt. Ook bij zaken als schending van het concurrentiebeding of contractbreuk treden we voor u op.

Meer weten over arbeidsrecht?

Zoekt u advies of heeft u hulp nodig bij arbeidsrechtelijke kwesties? Neem contact op met onze specialisten en ontdek hoe we u meteen kunnen helpen.

Zoekt u meer?

Andere diensten van Crowe Peak: contractenrechtpayroll en HR advies, expat services, en internationaal advies.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl