In control met de privacy wet

Privacy, persoonsgegevens en AVG zijn termen die de afgelopen 4 jaar onmogelijk aan u voorbij zijn gegaan

Download jouw AVG whitepaper

"*" geeft vereiste velden aan

1 document, een volledige handleiding met handvatten om aan de privacywet te kunnen voldoen.
Naam

AVG wetgeving

Privacy, persoonsgegevens en AVG zijn termen die de afgelopen 4 jaar onmogelijk aan u voorbij zijn gegaan. Door het personeelstekort is intern vertrouwen nog belangrijker geworden om medewerkers tevreden te houden. Vertrouwen raakt veel aspecten van het bedrijf en zeker ook de AVG wetgeving. Hoe gaat u om met de persoonsgegevens van werknemers? Is er een protocol voor datalekken opgesteld en is dat protocol up-to-date? Is er toezicht op het naleven van het privacy beleid?

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

In mei 2018 is nieuwe wetgeving in gegaan. Een wet om de privacy van de persoon en zijn gegevens te verbeteren. Het gaat over de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ofwel, “AVG”.

De privacywetgeving geldt in de gehele EU voor elk bedrijf of organisatie die persoonsgegevens van klanten, personeel of andere personen verwerkt. De wet vertelt u aan welke rechten en plichten u moet voldoen als bedrijf. Daarnaast geeft het ook de rechten en plichten van de persoon wiens gegevens verwerkt worden weer.

AVG & HR

Uit onderzoek blijkt keer op keer dat werknemers privacy op het werk belangrijk vinden. Wanneer het goed geregeld is zal er een veilige sfeer ontstaan en groeit het vertrouwen tussen werknemer en werkgever. De HR afdeling speelt hierbij een cruciale rol. Indien er een inbreuk op de privacy is, of een ander soort incident, is het de HR afdeling die adequaat en tegelijkertijd menselijk moet reageren.

Als het navolgen van de AVG-wetgeving in de kern van het bedrijf zit verbetert dat direct de reputatie en zal dit ook positieve uitwerking hebben op werving & selectie.

AVG op maat

De invulling van de AVG-regelgeving is per bedrijf verschillend. Hoe groter het bedrijf, hoe meer complexe zaken er zullen zijn. Hoe kleiner het bedrijf hoe minder expertise er vaak in huis is.

Wat elk bedrijf echter gemeen heeft is dat de privacywetgeving elk onderdeel van het bedrijf raakt.

Qua operationele processen, productontwikkeling, sales & marketing verschilt het wel per bedrijf. Een juiste oplossing en protocol beleid is dan ook echt maatwerk.

Voeg waarde aan uw bedrijf toe door de juiste wet- en regelgeving praktisch te implementeren.

Zorg er voor dat werknemers zich veilig en vertrouwd voelen en dat klanten er gerust op kunnen zijn dat ze goede zaken met u kunnen doen.

"*" geeft vereiste velden aan

1 document, een volledige handleiding met handvatten om aan de privacywet te kunnen voldoen.
Naam

Crowe Peak

1 Whitepaper, 6 onderwerpen, alle ins en outs rondom de privacywet (AVG)

[1] AVG en procesmanagement

Lees over de basisbegrippen rondom de AVG wet- en regelgeving. En leer de diverse vlakken die de wet raakt kennen.

[2] Werving & selectie

Welke gegevens mogen gevraagd worden aan een sollicitant. En, welke persoonlijke gegevens mogen niet worden ingenomen?

[3] Monitoring van medewerkers

Welke controles mogen uitgevoerd worden. Via camera’s of e-mails? Welk gedeelte op werk valt alsnog onder de privacy van de werknemer?

[4] Uitdiensttreding

Hoelang kunnen gegevens bewaard worden? Moet een medewerker toegang houden tot gegevens?

[5] Arbeids-ongeschiktheid

Wat mag er gedeeld worden met derden? Wat mag er gevraagd worden? Wat is er belangrijk bij ziekmelden en reïntegreren?

[6] Bewaartermijnen

Hoe mogen persoonlijke gegevens bewaard worden? Wat zegt de privacy wetgeving over de bewaartermijnen?

Crowe peak

Benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Laten we snel kennismaken!

Maak een afspraak