088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

Bedrijfsopvolging en financiering: de mogelijkheden

De bedrijfsopvolging binnen de familiesfeer heeft op het moment veel aandacht. De geruchten gaan rond dat binnen de (nog onzekere) kabinetsformatie er plannen op tafel liggen om de fiscale voordelen om het familiebedrijf soepel naar de volgende generatie over te dragen sterk worden versoberd.

Lees ook: Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) hub

Reden voor veel ondernemers om haast te maken met de planning en waar mogelijk de bedrijfsopvolging te versnellen. Naast een juiste structurering is de koopprijs/waarde van het bedrijf belangrijk, maar eveneens: hoe verloopt de betaling.

Financiering vreemd vermogen

Een belangrijk knelpunt bij een bedrijfsopvolging is de financiering door (de kinderen) opvolgers richting de overdrager van het bedrijf. De opvolgers zijn vaak minder vermogend en staan nog aan het begin hun zakelijke carrière. Het is mogelijk de koopsom voor het bedrijf schuldig te blijven. Van belang is dat de financieringsstructuur fiscaal gezien zakelijk wordt opgezet. Dit betekent een marktconforme aflossing, rente en zekerhedenpositie.

Een nadeel van financiering met vreemd vermogen is dat de opvolgers starten met een zwakke solvabiliteit, hoge rente lasten en aflossingsverplichtingen.

Financiering eigen vermogen

Alternatief is een financiering via eigen vermogen door gebruik te maken van een bijzonder soort aandeel. De opvolgers bezitten de gewone aandelen (met alle economische rechten), de overdrager blijft bijzondere aandelen houden in het bedrijf en krijgt (een fiscaal zakelijk) dividend rendement op de aandelen als vergoeding.

De voordelen van een dergelijke opzet zijn dat de opvolgers niet beginnen met een grote schuld. De ondernemer die zijn bedrijf op deze wijze overdraagt participeert feitelijk via de bijzondere aandelen nog in zijn bedrijf (alleen op andere condities). Bij een juiste structurering blijft voor de overdrager de fiscale bedrijfsopvolgingsregeling (behoudens wetswijzigingen) van toepassing op zijn bijzondere aandelenbelang.

Meer weten?

Meer informatie of advies over een bedrijfsovername financieren? Neem dan contact op met onze specialisten. Wij helpen u graag verder.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl