088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR): Belastingen bij overdracht onderneming

Waarschijnlijk heeft u een bedrijfsopvolger in uw onderneming of vertrouwt u erop dat familieleden, bijvoorbeeld uw kinderen, de zaak voortzetten als dat nodig is. Maar wat gebeurt er als u komt te overlijden? Moet er door uw opvolgers dan erfbelasting betaald worden over de waarde van uw onderneming? Of is er een mogelijkheid waardoor er geen erfbelasting verschuldigd is voor uw opvolger(s)?

Matiging schenk- en erfbelasting Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)

Een belangrijke regeling voor matiging van  de schenk- en erfbelasting is de Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). In 2019 kan het ondernemingsvermogen tot een drempelbedrag van €1.071.987,- voor 100% worden vrijgesteld van schenk- of erfbelasting. Een aanzienlijke vrijstelling dus. Is het ondernemingsvermogen hoger dan het drempelbedrag, dan is er een vrijstelling van 83%.

Bij een waarde van  bijvoorbeeld €2.000.000 aan ondernemingsvermogen is maximaal €1.8421.237 vrijgesteld, waardoor er slechts over €164.212 schenk- of erfbelasting moet worden betaald. Dat scheelt een enorm bedrag aan belasting.

Voorwaarden Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)

Er gelden verschillende voorwaarden voordat u de Bedrijfsopvolgingsregeling mag toepassen. Zo geldt als voorwaarde dat indien u de aandelen in uw onderneming schenkt, u de onderneming zelf al voor ten minste 5 jaar in het bezit heeft. Bij overlijden geldt een bezitseis van 1 jaar.

Ook voor de opvolgers gelden er diverse voorwaarden. De meest belangrijke is dat degene(n) die de onderneming voortzet(ten) dat minstens 5 jaar moeten doen. Als dat niet gebeurt, dan is de erf- of schenkbelasting, desnoods met terugwerkende kracht, alsnog verschuldigd.

Bij het bepalen van de vrijstelling wordt er bekeken of er beleggingsvermogen binnen de onderneming aanwezig is. Beleggingsvermogen in de onderneming wordt niet vrijgesteld waardoor hierover wél schenk- of erfbelasting moet worden betaald.

Maatwerk Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)

De beoordeling of u aanspraak kunt maken op de BOR verschilt per situatie en vereist maatwerk. Als wij tijdig betrokken zijn bij de bedrijfsopvolging sturen wij naar optimalisatie van de vrijstelling. Bent u benieuwd of u beroep kunt doen op de BOR waardoor er minder of zelfs geen belasting wordt betaald? Neem contact op met Private Client Services van Crowe Peak.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl