088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR): Onroerend goed

In ons vorige artikel over de bedrijfsopvolgingsregeling hebben wij u het bestaan van de regeling uitgelegd, die een belangrijke rol speelt bij schenking en vererving van ondernemingsvermogen. Ook in de inkomstenbelasting is een speciale faciliteit die er voor zorgt dat er geen aanmerkelijk belangbelasting hoeft te worden betaald bij schenking of vererving van aanmerkelijk belang aandelen (meer dan 5% aandelenbezit). Pakken deze regels voor schenken en erven van ondernemingsvermogen ook gunstig voor u als ondernemer uit?

Wanneer is er sprake van ondernemingsvermogen?

Ondernemingsvermogen is al het vermogen dat alleen gebruikt wordt in een onderneming (verplicht ondernemingsvermogen). Daarnaast is er nog vermogen dat zowel wordt gebruikt binnen de onderneming, als daarbuiten. Denk bijvoorbeeld aan een auto waarin zowel privé als zakelijk mee wordt gereden. Bij dit soort vermogen mag de ondernemer zelf kiezen waar het vermogen onder valt: zakelijk of privé, zolang de redelijkheid maar niet overschreden wordt (keuzevermogen).

Wat valt niet onder het ondernemingsvermogen?

Als het vermogen van een bv bestaat uit beleggingen dan zijn allebei de faciliteiten (inkomstenbelasting en erfbelasting) niet van toepassing. Beleggingsvermogen dat een bv aanhoudt om er een redelijke opbrengst mee te generen is geen ondernemingsvermogen voor deze faciliteiten.

Hoe zit het met onroerende zaken?

De bedrijfspanden waarin de onderneming wordt uitgeoefend, zoals een fabriek, een winkel of een kantoor zijn zonder meer ondernemingsvermogen en delen in de vrijstellingen. De panden in gesplitst gebruik, het keuzevermogen (denk bijvoorbeeld aan een pand waarin de onderneming wordt uitgeoefend maar tevens gewoond), kwalificeren ook omdat de ondernemer hier de vrijheid heeft te kiezen voor ondernemingsvermogen. Panden die ter belegging worden aangehouden zijn geen ondernemingsvermogen en hierop zijn de faciliteiten niet van toepassing.

Duurzame projectontwikkeling is een ondernemingsactiviteit. Wanneer een projectontwikkelaar een ontwikkeld onroerend goed houdt, bijvoorbeeld in afwachting van een goede verkoop, dan blijft het ontwikkelde onroerend goed ondernemingsvermogen. Als de verhuur door de projectontwikkelaar lang duurt is het verdedigbaar om het pand als ondernemingsvermogen te blijven aanmerken. Soms denkt de Belastingdienst daar in eerste instantie anders over, maar de rechtspraak lijkt het wel toe te staan.

Belastingen bij beleggen in onroerend goed

Veel oud-ondernemers vinden het veilig om te beleggen in onroerend goed en doen dit in de bv-vorm. Bij overlijden zal er dan een dubbele belastingclaim verschuldigd zijn: aanmerkelijk belang én erfbelasting. Het is de vraag of er dan voldoende middelen zijn voor de nabestaanden om de hoge belastingschuld te betalen.

Maatwerk ondernemingsvermogen en onroerend goed

Crowe Peak helpt u met het tijdig fiscaal sturen van uw beleggingsportefeuille. Wij sturen naar optimalisatie van belastingen als wij tijdig betrokken zijn bij bedrijfsopvolging. Bent u benieuwd of u beroep kunt doen op de BOR waardoor er mogelijk minder of zelfs geen belasting hoeft te worden betaald? Neem contact op met Private Client Services van Crowe Peak.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl