088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		

Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR): Reguliere bedrijfsopvolging

In de voorafgaande artikelen over de Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) hebben wij u verteld over de belangwekkende voordelen die deze faciliteit in het kader van schenken of erven bij bedrijfsopvolging kan spelen. Als er een echte onderneming (zonder beleggingen) geschonken of geërfd wordt dan kan er een vrijstelling voor de erf-en schenkbelasting van toepassing zijn. Waar moet u op letten als u in aanmerking wilt komen voor een vrijstelling?

Vrijstelling krijgen voor erfbelasting en schenkbelasting

Een vrijstelling is alleen van toepassing als de onderneming door de begiftigde of de erfgenaam wordt voortgezet. De (voorwaardelijke) vrijstelling bedraagt 100 procent tot een waarde van het ondernemingsvermogen van ruim € 1.000.000. Daarboven bedraagt de vrijstelling 83% van de totale waarde van de onderneming.

Ook bij reguliere bedrijfsopvolgingen waarbij schenken of erven geen rol speelt kan het zinvol zijn om toch de BOR in het oog te houden. De vrijstelling is namelijk ook van toepassing op ‘een medegerechtigdheid of een gedeelte daarvan’. Hiermee bedoelt de wet een constructie waarbij de overdragende ondernemer betrokken blijft als ‘commanditair vennoot’ (geldschieter) in een commanditaire vennootschap.

Voorbeeld vrijstelling erfbelasting en schenkbelasting

Een vader (60 jaar, weduwnaar, drie kinderen) heeft een garage met een werkelijke waarde van € 900.000. Een kind wil het garagebedrijf graag overnemen maar kan slechts een geldlening van € 500.000 krijgen van de bank.

De vader kan het kind op twee manieren tegemoet komen:

 1. Vader verstrekt een geldlening van de resterende € 400.000 en het kind betaalt de komende jaren zakelijke rente en aflossing.
 2. Vader wordt commanditair vennoot in een commanditaire vennootschap met het kind. De vader brengt € 400.000 als kapitaal in en krijgt hiervoor een bescheiden rentevergoeding en deelt op enige manier mee in de winsten. Hierover kunnen vader en kind zelf afspraken maken.

Stel dat vader vier jaar later overlijdt:

 1. Indien er is gekozen voor oplossing 1 dan behoort de vordering op het kind tot de boedel waarover erfbelasting verschuldigd is.
 2. Als er is gekozen voor oplossing 2 en het kind dat de garage heeft, erft het commanditaire vermogen dan is hierop de bedrijfsopvolgingsregeling van toepassing en is de verkrijging geheel vrijgesteld.

Manier regelen bedrijfsopvolging heeft grote gevolgen

De manier waarop u uw bedrijfsopvolging regelt heeft gevolgen voor de latere heffing van de erfbelasting. Wij adviseren u over de fiscale gevolgen voor de erfbelasting van uw bedrijfsopvolging. Neem contact op met Private Client Services voor meer informatie.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl