088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

Bedrijfsopvolgingsregeling: is uw bedrijf BOR-proof?

Uw bedrijf fiscaal gunstig overdragen met de bedrijfsopvolgingsregeling

Uw bedrijfsoverdracht wilt u straks fiscaal optimaal geregeld hebben voor u en uw familie. Daarbij is de Bedrijfsopvolgingsregeling uw grootste troef. Maar hoe werkt deze regeling? En is uw onderneming BOR-proof?

Vrijstelling van belasting met de bedrijfsopvolgingsregeling

De bedrijfsoverdrachtregeling (BOR) of de bedrijfsopvolging faciliteit (BOF) is onderdeel van de successiewet. De BOR regelt vrijstelling van erf- en schenkbelasting voor een deel van het over te dragen ondernemingsvermogen. Bovendien verleent de regeling heffingsuitstel voor het belaste deel.

Hoe werkt de bedrijfsopvolgingsregeling?

De bedrijfsoverdrachtregeling voorziet in 100% vrijstelling op een ondernemingsvermogen tot €1.063.479. Daarboven is de BOR-vrijstelling 83%. De vrijstelling betreft de waarde van de objectieve onderneming en niet het deel dat een individuele verkrijger ontvangt. Let op: het gaat hier dus over ondernemingsvermogen, beleggingsvermogen komt niet in aanmerking voor vrijstelling.

Voorbeeld BOR regeling

Stel, uw zoon en dochter erven straks uw onderneming met een ondernemingsvermogen van €2.000.000. De vrijstelling per persoon bedraagt dan 100% voor de eerste €531.739 en 83% voor het overige deel. Voor de erfbelasting van 17% voor het meerdere kunnen zij vervolgens (rentedragend) uitstel aanvragen.

Voorwaarden voor de bedrijfsopvolgingsregeling

De bedrijfsopvolgingsregeling kent strikte voorwaarden. Zo geldt de vrijstelling alleen voor het ondernemingsvermogen van IB-ondernemingen, zoals een eenmanszaak of aandeel in een vennootschap. In geval van aandelen geldt dat enkel kwalificerende aandelenpakketten die bij de erflater tot een aanmerkelijk belang behoorden, onder de regeling vallen. Vermogen dat onder de regeling Terbeschikkingstelling valt (TBS) komt niet in aanmerking, het aan de onderneming verhuurde tbs-pand weer wel.

Verder vereist de regeling dat de onderneming minimaal vijf jaar in het bezit van de schenker moet zijn geweest, in het geval van erfenis is dat een jaar. Vervolgens moet de onderneming tenminste vijf jaar worden voortgezet. Aandelen mogen gedurende die periode niet worden vervreemd en de BV mag de onderneming deze vijf jaar niet staken. Hiermee is de vrijstelling een voorwaardelijke vrijstelling.

Is uw onderneming BOR-proof?

Hoewel de bedrijfsopvolgingsregeling heel interessant is, is deze ook complex. Vanwege het grote belang van de kwalificatie ondernemingsvermogen is hieromtrent veel jurisprudentie verschenen. Bovendien kennen fiscale herstructureringen en juridische wijzigingen bepaalde wettelijke termijnen en zult u tijdig voorbereidingen moeten treffen. Wij kunnen beoordelen of uw onderneming BOR-proof is. Daarbij kijken we zorgvuldig naar uw persoonlijke situatie en die van uw familie (huwelijkse voorwaarden, testament, rente, AB-claim). Vervolgens zorgen we dat uw situatie BOR-proof is, zodat u straks het maximale uit de regeling kunt halen.

Meer weten?

Wilt u graag met onze specialisten om de tafel voor een vrijblijvend gesprek omtrent de BOR-regeling? Neemt u dan contact met ons op. We helpen u graag op weg.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl