088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

Belanghebbende maakt lager gebruikelijk loon niet aannemelijk

Na rechtbank Haarlem oordeelt ook Hof Den Haag dat belanghebbende (X bv) niet aannemelijk heeft gemaakt dat in soortgelijke dienstbetrekkingen zonder aanmerkelijk belang een lager loon gebruikelijk is, dan het door de inspecteur bepaalde gebruikelijke loon van € 20.000.

Belanghebbende (X bv) is een exploitant van speelautomaten welke zijn geplaatst in horecagelegenheden. De bestuurder / enig aandeelhouder krijgt in 2003 geen loon uitbetaald en zij neemt evenmin een gebruikelijk loon als bedoeld in artikel 12a Wet op de Loonbelasting 1964 in aanmerking. X bv krijgt hierop een naheffingsaanslag loonheffing, waarbij het gebruikelijk loon op € 20.000 wordt vastgesteld, én een boete van 25%.

In eerste aanleg voert belanghebbende aan dat haar bestuurder / enig aandeelhouder slechts 1 à 2 uur per week werkt voor X bv én dat de financiële situatie dusdanig slecht is dat door toekenning en uitbetaling van het gebruikelijk loon de continuïteit van X bv in gevaar komt. Rechtbank Haarlem komt tot de conclusie dat deze argumenten het niet aannemelijk maken dat in soortgelijke dienstbetrekkingen, zonder aanmerkelijk belang, een lager loon dan € 20.000 gebruikelijk is. De opgelegde boete van 25% wordt nog wel verlaagd met 10% wegens overschrijding van de redelijke termijn (termijn tussen aankondiging van de boete en uitspraak van de rechtbank).

Belanghebbende gaat hierop in hoger beroep. Het Hof Den Haag stemt vervolgens in met het oordeel van de rechtbank. Belanghebbende is er niet in geslaagd om aannemelijk te maken dat een lager gebruikelijk loon van € 20.000 gebruikelijk is.

Onze visie
Per heden geldt ten minste een gebruikelijk loon van € 43.000 (er geldt geen maximum). Indien u van mening bent dat uw gebruikelijk loon op dit moment te hoog is vastgesteld, neem dan gerust contact met ons op. Zo kunnen wij in onderling overleg wellicht uw gebruikelijk loon verlagen en in tegenstelling tot het bovenstaande wél aannemelijk maken een lager loon gebruikelijk is.

(LJN: CA1653, Gerechtshof Den Haag, BK-11/00453)

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl