088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

Belangrijke ontwikkelingen arbeidsrecht voor werkgevers

In het arbeidsrecht zijn twee belangrijke ontwikkelingen voor werkgevers geweest. Het is verstandig dat u hier als werkgever kennis van neemt zodat u niet in onverwachte situaties belandt.

Arbeidsongeval vrijwilliger: Werkgever moet betalen

Op grond van de wet is een werkgever in beginsel aansprakelijk voor schade die werknemers lijden in de uitoefening van hun werk. Deze aansprakelijkheid strekt zich ook uit tot ingeleende arbeidskrachten.

Al langer werd door rechters aangenomen dat ook vrijwilligers onder de beschermende werking van de wet vallen. Dit is nu bevestigd door de Hoge Raad, het hoogste Nederlandse rechtscollege. Werkgevers zijn dus ook aansprakelijk voor schade die vrijwilligers lijden in hun werk.

Net zoals voor reguliere werknemers is aansprakelijkheid alleen uitgesloten als de werkgever kan aantonen dat hij alle nodige voorzorgsmaatregelen heeft getroffen op het werk om schade te voorkomen of kan aantonen dat de werknemer de schade in belangrijke mate heeft veroorzaakt door opzettelijk of bewust roekeloos gedrag. Een beroep op deze uitzonderingsgrond voor werkgeversaansprakelijkheid slaagt meestal niet: De werkgever is in de praktijk meestal succesvol aansprakelijk gesteld voor schade die een medewerker tijdens het werk oploopt.

De uitspraak kunt u hier vinden.

Herstel arbeidsovereenkomst: achterwege laten schadevergoeding mag

In ontslagzaken waarin een werknemer eist dat het arbeidsovereenkomst weer opnieuw in werking wordt gesteld, kan er al aanzienlijke tijd zijn verstreken tussen het moment van ontslag en het moment waarop de vordering tot herstel wordt toegewezen. In die gevallen kan de rechter “voorzieningen treffen”, bijvoorbeeld door de werkgever te veroordelen tot betaling van loon over de tussenliggende periode.

De Hoge Raad heeft op 22 december 2017 uitgemaakt dat de kantonrechter niet verplicht is tot het treffen van voorzieningen. In deze zaak was de werkneemster met de werkgever in onderhandeling over een beëindiging van het dienstverband na een geschil over haar functioneren. Op enig moment is de werkneemster op eigen initiatief niet meer naar het werk gekomen. Hierdoor is de werkgever een ontslagprocedure gestart. De werkneemster is weg gebleven van werk en de werkgever heeft dit als onbetaald verlof beschouwd. Dit had de werkgever ook aan de werkneemster gecommuniceerd.

De werkneemster heeft sinds dat moment niet aangeboden om alsnog naar het werk te komen. Pas tijdens de behandeling van de zaak bij de rechtbank heeft de werkneemster aangeboden om het werk te hervatten. Om deze reden achtte de rechter een vergoeding voor de tussenliggende periode niet op zijn plaats. Werknemers kunnen tijdens het dispuut met hun werkgever dus niet zondermeer van de veronderstelling uitgaan dat herstel van de arbeidsovereenkomst een schadevergoeding meebrengt.

De uitspraak is hier te vinden.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl