088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

Belastingheffing voor de ondernemer (dga) in box 3

Nu de mogelijkheid van opbouw van pensioen in eigen beheer wettelijk niet meer mogelijk is, sparen veel ondernemers voor hun oudedag in privé. Deze bezittingen, zoals spaartegoeden, beleggingen (aandelen en obligaties) en onroerend goed (niet de eigen woning) vallen in box 3.

De fiscus belast niet de werkelijke opbrengst (rente, huur, dividend) van deze vermogensbestanddelen, maar neemt een percentage van de waarde van de ‘grondslag sparen en beleggen’.

Grondslag sparen en beleggen

Over de waarde van je bezittingen, minus je schulden op 1 januari en minus het heffingsvrije vermogen (in 2021 € 50.000 resp. € 100.000 voor fiscale partners) wordt een forfaitair rendement berekend. De fiscus belast dus niet de werkelijke opbrengst uit vermogen. Verder wordt aangenomen dat het totale vermogen van een belastingplichtige voor een bepaald deel uit beleggingen bestaat en voor een bepaald deel uit spaargeld. Ieder deel kent een eigen verondersteld rendement. Het gemiddelde in aanmerking te nemen rendement varieert tussen de 0,03% en de 5,69% afhankelijk van de omvang van het totale vermogen. Over het fictief rendement wordt in 2021 31% inkomstenbelasting betaald.

Schulden aftrekbaar in box 3

Heeft u schulden (niet zijnde de eigen woning schuld) dan mag u deze schulden aftrekken van het belaste vermogen. Houd hierbij rekening met een drempel van € 3.200. Dit betekent dat schulden die boven deze drempel uitkomen mogen worden verrekend met het vermogen. Voorbeelden van schulden zijn een negatief saldo op een bankrekening of schulden die zijn aangegaan voor consumptiedoeleinden, bijvoorbeeld de aanschaf van een auto. Ook de financiering van een vakantiewoning kan worden aangegeven als schuld in box 3.

Verminder uw vermogen in box 3 via de BV

Voor u als dga kan de (rekening-courant) verhouding met uw vennootschap onder voorwaarden een belangrijk instrument zijn om uw box 3 positie te beïnvloeden. Een vordering die u in privé heeft op uw eigen BV vormt geen bezit in box 3. De zakelijke vergoeding die de BV aan u betaald voor dit ter beschikking gestelde vermogen is belast in box 1. Een schuld aan uw eigen BV vermindert uw vermogen in box 3. Let er wel op dat u niet meer dan € 500.000 aan leningen heeft bij uw BV. Er zijn plannen dat vanaf 2023 leningen boven dit bedrag als ‘excessief’ worden aangemerkt en u er belasting over moet betalen.

Aanpassing heffing in box 3

Veel belastingplichtigen ervaren de vermogensrendementsheffing als te hoog. Het belasten van het werkelijke rendement is voor het huidige kabinet het uiteindelijke doel. Recent heeft het kabinet een stap genomen om tegemoet te komen aan de wensen van veel spaarders en mensen met kleinere vermogens. De in box 3 gehanteerde percentages worden ieder jaar opnieuw berekend en zijn gebaseerd op een gemiddeld landelijk rendement.

Heeft u vragen met betrekking tot uw box 3-vermogen, neem dan contact op met de adviseurs van Crowe Peak. Wij helpen u graag verder.

 

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl