088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

Belastingvrij wegstrepen schuld aan BV – te mooi voor woorden?

Belastingvrij wegstrepen schuld aan BV – te mooi voor woorden?

Fiscus gaat rekening-courantschuld scherper volgen en beoordelen

Belastingvrij wegstrepen schuld aan BV: een optie die vragen heeft opgeroepen over de legitimiteit en gevolgen van zo’n manoeuvre. Met de publicatie van een interne memo wordt nu meer duidelijk: de fiscus is tegen.

De BV als portemonnee

Niet zelden gebruikt een directeur-grootaandeelhouder de BV als betaalmiddel voor eigen gebruik. Om te voorkomen dat dit als belaste dividenduitkering wordt gezien, wordt hetgeen uit de vennootschap is gehaald meestal geboekt als schuld van de aandeelhouder aan de BV. Daarbij is er vaak sprake van een rekening-courant, waarin de schulden en vorderingen over en weer permanent worden verrekend. In de praktijk blijkt zo’n rekening-courantschuld nogal eens te kunnen oplopen. Wanneer de dga deze rekening-courantschuld vervolgens niet kan of wil terugbetalen is er sprake van een onttrekking.

Belastingvrij wegstrepen schuld aan BV?

Sinds enige tijd rijst de vraag of de schuld belastingvrij kan worden afgeboekt als de onttrekking heeft plaatsgevonden in jaren waarin de aanslag inkomstenbelasting reeds definitief is vastgesteld. In dat geval is navordering door de fiscus namelijk niet meer mogelijk. Dit zou betekenen dat een dga een relatieve schijnlening van zijn vennootschap (voor zover deze buiten de aanslagtermijn is ontstaan) fiscaal vrij kan wegboeken. Maar wat zegt de fiscus?

De memo: belastingvrij wegstrepen wordt bestreden

De staatssecretaris van Financiën heeft onlangs twee stukken openbaar gemaakt over het belastingvrij afboeken van een rekening-courantschuld. Behalve een brief van de staatssecretaris bevat de publicatie een memo dat is opgesteld door medewerkers van de Belastingdienst met daarin een aantal handvatten over hoe om te gaan met dit onderwerp. De strekking: belastingvrij wegstrepen schuld aan BV zal worden bestreden. Navordering zal plaatsvinden en bovendien zal de belastingdienst boetes kunnen opleggen en eventueel overgaan tot het strafrechtelijk vervolgen van de dga (met een verjaringstermijn van 12 jaren).

Onze conclusie: voorkomen is echt beter dan genezen

Uit de gepubliceerde stukken kunnen we concluderen dat de Belastingdienst de mogelijkheid van belastingvrij wegstrepen van een schuld aan de BV sterk tegenspreekt. Een optie die sowieso te mooi voor woorden leek. Heeft u of uw aandeelhouders een schuld aan de BV? Dan zult u zich moeten voorbereiden op alternatieven. Wij adviseren u nadrukkelijk schuldafspraken met de BV vast te leggen en een aflossingsplan op te nemen. U voorkomt daarmee dat de inspecteur straks stelt dat de gelden definitief aan de vennootschap zijn onttrokken, en dat er dus sprake is geweest van een dividenduitkering, en in het ergste geval, van pensioenafkoop.

Vragen of advies?

Wilt u meer weten of een plan opstellen over schulden aan de BV? We helpen u graag verder. Neemt u vrijblijvend contact op met onze specialisten.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl