088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

Belastingvrije vergoeding dubbele huisvestingskosten per project

Vergoedingen van huisvestingskosten of verstrekking van huisvesting buiten de woonplaats voor het vervullen van de dienstbetrekking, is gedurende maximaal 2 jaar onbelast (deze regeling geldt overigens niet voor werknemers met de 30%-regeling). Na de periode van 2 jaar is de vergoeding van huisvestingskosten of verstrekking van huisvesting buiten de woonplaats belast als loon.

Hoe wordt de periode van 2 jaar bepaald? Per opdracht of per dienstbetrekking?

Belastingvrije vergoeding per opdracht
In haar uitspraak van 8 maart 2012, nummer 11/4692, was de Rechtbank Den Haag van mening dat deze termijn voor de belastingvrije vergoeding voor dubbele huisvestingskosten per dienstbetrekking geldt.

Op 22 mei 2013 (nr. 12/00338) heeft Gerechtshof Den Haag in hoger beroep echter beslist dat de termijn van maximaal 2 jaar geldt per opdracht of project. Een werknemer die verschillende keren tijdens zijn dienstbetrekking komt te staan voor het maken van kosten van dubbele huisvesting (bijvoorbeeld hotelkosten) ter zake van de dienstbetrekking, elk van die keren die kosten onbelast kunnen worden vergoed voor een periode van maximaal 2 jaar.

Tip:
Ook na het verstrijken van 2 jaar kan de werkgever de werknemer tegemoet komen door (via de eindheffing) de gebruteerde loonbelasting voor zijn rekening te nemen.

Werkkostenregeling
Past u de werkkostenregeling toe, dan kan de gerichte vrijstelling voor tijdelijk verblijf van toepassing zijn. Er is sprake van tijdelijk verblijf indien de werknemer heen en weer reist tussen een tijdelijke verblijfplaats en zijn werkplek, omdat er zakelijke redenen zijn om (nog) niet bij de plaats van zijn werk te gaan wonen. Dit zou het geval kunnen zijn bij een tijdelijk project of zolang de werknemer in de wettelijke proeftijd zit.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl