088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

Bent u al bekend met het Innovatiekrediet?

De
meest gebruikte subsidies voor startende ondernemingen zijn de WBSO en de RDA,
maar van het Innovatiekrediet zullen weinig ondernemers gehoord hebben. Wat is
het Innovatiekrediet eigenlijk?

Innovatief idee
Stel u hebt een innovatief idee. U ziet kansen in de markt voor uw
product, maar beschikt niet over voldoende financiële slagkracht voor de juiste
lancering van het product. Wellicht kunt u dan gebruik maken van het
Innovatiekrediet.

Revolverend fonds
Het
Innovatiekrediet komt vanuit het Innovatiefonds MKB+. Het betreft een
revolverend fonds in die zin dat het geld dat u terugbetaald aan het fonds weer
binnen het fonds gebruikt kan worden door andere bedrijven.

Zowel
starters als gevestigde bedrijven, zolang zij in Nederland, Bonaire, St.
Eustatius of Saba zijn gevestigd, kunnen profiteren van het
Innovatiekrediet.

Voor 2014 bedraagt het budget voor het
Innovatiekrediet € 60 miljoen. Het is dus zaak om je zo spoedig als mogelijk
aan te melden omdat ook bij dit fonds geldt op=op.

Risicodragend
krediet
Het geld is een risicodragend krediet, in die zin dat er
rente moet worden betaald over het verstrekte krediet. De hoogte van de rente
hangt weer af van het risicoprofiel van de onderneming en van het
product/project waarvoor men de aanvraag doet.

Maximum
Aan de kredietverlening zijn maxima gesteld. Kleine bedrijven kunnen
met het innovatiekrediet maximaal 45% van de ontwikkelingskosten van een
project financieren, middelgrote bedrijven 35% en grote bedrijven 25%. Het
krediet bedraagt maximaal € 5 miljoen. In samenwerkingsverbanden kan het
maximale kredietpercentage verhoogd worden tot 40% of 50%.

Kwijtschelding
Stel nu dat het project in technische
zin mislukt. Dan hoeft er nog geen man overboord te zijn. Het ontvangen geld
kan worden kwijtgescholden. Slaagt het project, dan moet het krediet inclusief
opgebouwde rente binnen 10 jaar worden terugbetaald.

Bent u
geïnteresseerd in het Innovatiekrediet, wilt u meer informatie hierover
ontvangen of wilt u professionele begeleiding bij de aanvraag van het
Innovatiekrediet, kunt vrijblijvend contact met ons op nemen.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl