088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

Betalingsonmacht altijd melden?

De ontvanger van de Belastingdienst kan een bestuurder van een vennootschap in beginsel aansprakelijk stellen voor onbetaald gebleven belastingschulden van een vennootschap. Moet een non-actieve bestuurder altijd betalingsonmacht melden?

Als die bestuurder kan aantonen dat het niet aan hem te wijten is dat de belastingschulden niet zijn betaald, komen die schulden niet voor zijn rekening. Indien de bestuurder door zijn op non-actief stelling geen toegang meer heeft tot de kantoren of de administratie van de vennootschap kan hij zich beroepen op het feit dat hij feitelijk niet meer kan functioneren als bestuurder en uit dien hoofde sinds de op non-actiefstelling geen verantwoordelijkheid dragen voor de fiscale verplichtingen van de vennootschap. Het feit dat de bestuurder wellicht nog ingeschreven staat in het handelsregister en partij was bij allerlei contracten tussen de vennootschap en derden doet daar niet aan af.

Indien u meer informatie omtrent het bovenstaande wenst te ontvangen, verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl