088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		

Brexit: productaansprakelijkheid bij import uit Groot-Brittanië

Een belangrijk gevolg van Brexit is dat een Nederlandse importeur aansprakelijk wordt voor defecten en productveiligheid van uit Groot-Brittanië geïmporteerde producten.

Productaansprakelijkheid en productierichtlijnen in de EU

Een Europese fabrikant is aansprakelijk voor schade die door defecte producten wordt veroorzaakt. Een product moet verder voldoen aan de EU-productrichtlijnen. Door een CE-merk op het product te plaatsen geeft de fabrikant aan dat hij kan aantonen dat het product aan de regels voldoet.

Ook de importeur die het product in de EU op de markt zet heeft een verantwoordelijkheid. De importeur moet weten of een CE-markering verplicht is, en moeten aantoonbaar zorgvuldig handelen om te voorkomen dat de regels worden geschonden. Maar het is wel de fabrikant die eindverantwoordelijk is.

Als de fabrikant niet in de EU is gevestigd, is dit anders. De importeur is voor de wet aansprakelijk als “fabrikant”. De importeur draagt dan productaansprakelijkheid en moet zelf controleren of de fabrikant de conformiteit van het product kan aantonen.
De importeur is in dat geval ook het eerste aanspreekpunt voor de Nederlandse autoriteiten die de productveiligheid controleren (zoals bijvoorbeeld de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit).

Productaansprakelijkheid na de Brexit

Door de Brexit is een Britse fabrikant niet meer gevestigd in de EU. Hierdoor verschuift de productaansprakelijkheid naar de in Nederland gevestigde importeur.

Bijvoorbeeld: U importeert speelgoed dat u van een Britse leverancier koopt. Met ingang van 1 januari 2021 bent u er volledig aansprakelijk voor dat het speelgoed veilig is en geen defecten heeft.

De gevolgen hiervan zijn:

 • U bent tegenover de consument rechtstreeks aansprakelijk als het product gevaarlijk is of een defect heeft.
 • Dit is een risico-aansprakelijkheid: Bij een defect bent u in principe aansprakelijk, ongeacht of u iets kunt doen aan het defect.
 • U moet zelf een dossier bijhouden waaruit blijkt dat aan de EU-productrichtlijnen wordt voldaan.
 • U draagt zelf de kosten van de afhandeling van claims en kunt claims niet afwikkelen door te verwijzen naar de fabrikant.
 • U bent voor de toezichthouder het aanspreekpunt als er problemen zijn met de productveiligheid.
 • Niet alleen heeft u dan een geschil met de Nederlandse consument en toezichthouder, u heeft ook een discussie met de Britse leverancier, die zich aan aansprakelijkheid zal proberen te onttrekken. Hij is immers niet in de EU gevestigd.
 • Deze discussie met de leverancier is extra moeilijk, omdat Britse bedrijven niet meer onder het Europese rechtssysteem vallen. U moet in Groot-Brittannië uw recht halen.

Het mag duidelijk zijn dat door de Brexit de juridische risico’s van zaken doen met Britse leveranciers veel groter worden.

Waar moet u op letten?

De productaansprakelijkheid is geldt tot maximaal 13 jaar na het in omloop brengen van een product.

Vraagt u zich daarom de volgende zaken af:

 • Ben ik bereid deze extra aansprakelijkheid op mij te nemen?
 • Voert mijn leverancier een CE-merk op zijn producten?
 • Weet ik zeker dat de producten die ik importeer wel veilig zijn? Ken ik de regels die daarvoor gelden?
 • Weet ik wat ik moet doen als een toezichthouder mij benadert?
 • Is er in het contract met de leverancier vastgelegd dat hij verantwoordelijk is voor de productconformiteit, of is deze verantwoordelijkheid juist verlegd naar mij als koper?
 • Is de leverancier bereid af te spreken dat hij tegenover mij aansprakelijk is voor eventuele schadevergoedingen die moeten worden betaald?
 • Is de leverancier ook over 13 jaar nog aanspreekbaar voor eventuele aansprakelijkheid?
 • Dekt mijn verzekering productaansprakelijkheid? Zo niet, wat zijn de kosten van deze verzekering?

Verder is belangrijk dat het voeren van een rechtszaak in Groot-Brittannië niet alleen ingewikkeld is, maar vaak ook duurder dan in Nederland. Komt u er met uw leverancier niet uit, dan heeft u dus een kostbaar probleem.

En let op: Ook het invoeren van een product om het vervolgens te verhuren of anderszins ter beschikking te stellen ook onder het bereik van de productaansprakelijkheid valt.

Bent u importeur of exporteert u vanuit het Verenigd Koninkrijk? Mogelijk heef u dan belangrijke juridische vragen. Neem vrijblijvend contact op met Crowe Peak, onze adviseurs helpen u graag.

 

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl