088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

Bronbelasting op rente en royalty’s

Het wetsvoorstel Bronbelasting 2021 is ingediend. Betalingen vanuit Nederland naar laagbelastende landen kunnen hierdoor, na goedkeuring van het voorstel, worden belast met een extra heffing van 25%. Het gaat om betalingen binnen hetzelfde concern naar een ander lichaam, waarbij de ontvanger van de rente of royalty’s in een laag belastend land (tarief van de vennootschapsbelasting is <9%) is gevestigd.

Wanneer Wet Bronbelasting ingevoerd

De Wet Bronbelasting 2021 is voorgesteld en moet nog door de Tweede en Eerste Kamer worden goedgekeurd. De voorgestelde inwerkingtreding van de wet is 1 januari 2021.

Waarom is deze Wet Bronbelasting belangrijk?

Nederland wil haar goede reputatie als investeringsland behouden. Daarnaast wil het misbruik van het uitgebreide netwerk aan belastingverdragen voorkomen. Desalniettemin ziet de wetswijziging niet alleen op  situaties waarbij het betalende of ontvangende lichaam geen reële aanwezigheid (‘substance’) heeft in de vestigingsstaat. Ook concernbedrijven met reële aanwezigheid in Nederland worden geraakt door het wetsvoorstel. Bedrijven hebben echter nog tot eind 2020 om hun betalingsstructuur aan te passen om zodoende een onnodige extra kostenpost te vermijden van 25% over de rente en royalty’s.

Wet Bronbelasting: voorkom extra belastingheffing

De regering gaat niet uit van een effectieve belastingopbrengst naar aanleiding van deze wetgeving. Dat is logisch want ze verwacht dat bedrijven hun geldstromen staken of “verleggen” om zo de belastingheffing te vermijden.

Wij adviseren om uw huidige structuur te laten beoordelen in het licht van dit wetsvoorstel, zodat u tijdig maatregelen kunt nemen om de extra belastingheffing van 25% te voorkomen.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl