088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

Btw-behandeling commissarissen wijzigt

Tot 1 juli jl. gold in de BTW een goedkeuring voor personen die commissariaten vervullen. Indien er sprake was van minder dan vijf commissariaten en de commissaris niet al anderszins als ondernemer kwalificeerde voor de BTW, hoefde de commissaris geen BTW in rekening te brengen een geen BTW-administratie bij te houden.

Op last van De Europese Commissie moest Nederland deze goedkeuring intrekken, omdat de goedkeuring strijdig is met de Europese btw-richtlijn, waarin reeds bij één commissariaat al sprake is van btw-ondernemerschap.

Nieuwe regeling
In het nieuwe besluit (29 juni 2012, nr. BLBK/2012/477M) staat dat de goedkeuring formeel per 1 juli 2012 wordt ingetrokken. Er is echter een overgangsregeling getroffen. Commissarissen mogen tot 1 januari 2013, zonder nadere voorwaarden, een beroep op de goedkeuring blijven doen. Daarna zal moeten worden beoordeeld of een commissariaat als ondernemer wordt verricht. Volgens de staatssecretaris leidt een enkel commissariaat niet altijd tot BTW-ondernemerschap. Daarbij zijn de feitelijke omstandigheden van belang.

Gevolgen
Vanaf 1 januari 2013 zullen dus ook alle commissarissen met minder dan vijf commissariaten moeten beoordelen of zij voor deze werkzaamheden als btw-ondernemer moeten worden aangemerkt. Indien er sprake is van BTW-ondernemerschap zal de commissaris zich moeten registreren bij de Belastingdienst en BTW in rekening moeten brengen.

Verricht de commissaris een commissariaat bij een onderneming of instelling die van omzetbelasting is vrijgesteld dan betekent deze wijziging dus een extra kostenpost voor genoemde onderneming of instelling. Belangrijk in deze gevallen is de beoordeling of de afgesproken vergoeding inclusief of exclusief btw is.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl