088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		

Btw E-commerce in Nederland

In de praktijk is er de afgelopen jaren een explosieve groei te zien in productverkoop via internet. E-commerce is hot en Nederland is vooruitstrevend op dit gebied. Naast Nederlandse bedrijven kiezen ook veel buitenlandse organisaties voor Nederland als “hub” voor hun e-commerce activiteiten. Hoe komt dit?

E-commerce populair

Er is een aantal redenen waarom bedrijven hier voor kiezen. Kort samengevat zijn er vijf grote voordelen, namelijk:

 1. Nederland ligt (logistiek gezien) centraal in Europa
 2. De verbinding met het Europese achterland is optimaal
 3. Nederland is een logistiek land bij uitstek
 4. Nederland levert logistieke kwaliteit tegen een goede prijs
 5. Aantrekkelijk fiscaal en douane klimaat

Als btw-specialist zoom ik in op een ontwikkeling welke bij punt 5 hoort.

E-commerce en douane

De douane in Nederland geldt als een voorbeeld voor veel  Europese landen. De douane wordt geroemd om haar zakelijke en meedenkende attitude. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat de Nederlandse douane 93 punten uit 100 scoort, waar het Europese gemiddelde ligt op 62 punten uit 100. Voor e-commerce bedrijven buiten de EU betekent dit dat zij kunnen rekenen op een snelle afhandeling van de invoer van hun goederen in Nederland, hetgeen weer leidt tot een reductie van de kosten.

Btw bij e-commerce

Voor omzetbelasting binnen Nederland  is een zelfde beeld zichtbaar. Uit onderzoek van een collega-accountantskantoor blijkt dat Nederland veruit het beste scoort op “VAT attractiveness”.  In Nederland kennen wij bijvoorbeeld de mogelijkheid de btw bij import te verleggen. Dit betekent dat bedrijven die goederen importeren, de btw niet direct op het moment van import hoeven te betalen. Zij kunnen dit verleggen naar hun periodieke btw-aangifte. Op deze btw-aangifte wordt de import-btw ook gelijk weer in aftrek gebracht, hetgeen betekent dat de import btw-neutraal verloopt. Er is geen enkel ander EU-land dat eenzelfde faciliteit kent. Het betekent in ieder geval voor een e-commerce bedrijf een groot voordeel op de cash flow.

Warehousing bij e-commerce

Verder kent Nederland een groot aantal voordelige regelingen op het gebied van warehousing. De importheffingen en btw kunnen zonder limiet worden uitgesteld door goederen in een zogenaamd “bonded warehouse” op te slaan.

Uiteraard zijn er veel btw-regels waar e-commerce bedrijven mee te maken krijgen erg lastig zijn. Dit zijn veelal regels die in elk EU-land van toepassing zijn. De Europese Commissie heeft voorstellen gedaan om btw-regels te vereenvoudigen, hetgeen voor de nodige lastenverlichting voor e-commerce bedrijven moet gaan zorgen.

Btw in rekening brengen zonder btw-nummer

Op dit moment geldt dat, wanneer een particuliere of andere afnemer zonder btw-identificatienummer uit een ander EU-land goederen koopt van een in Nederland gevestigde e-commerce ondernemer, er in beginsel Nederlandse btw door de e-commerce ondernemer in rekening moet worden gebracht.

Afstandsverkoop e-commerce

Dit is echter maar ten dele het geval, want wanneer bij de verkoop van goederen bepaalde drempelbedragen overschreden worden, zijn er andere regels voor de btw van toepassing. In dat geval is namelijk sprake van zogenaamde ’afstandsverkopen’ en moet het btw-tarief van het land waar de particuliere afnemer gevestigd is worden toegepast op de levering van goederen. Dat betekent dat de in Nederland gevestigde e-commerce ondernemer zich moet laten registreren bij de belastingdienst in het andere EU-land om aldaar btw te kunnen voldoen over haar leveringen.

Er is sprake van een afstandsverkoop als de ondernemer in een bepaald kalenderjaar verkopen doet aan afnemers in een specifiek EU-land, waarbij de waarde van de verkopen het drempelbedrag van dat land overschrijdt. De e –commerce ondernemer die goederen levert aan particulieren in andere EU-landen zal dus goed moeten bijhouden voor hoeveel euro er aan particulieren in het betreffende EU-land is geleverd.

Btw-regels e-commerce lastig

U begrijpt dat de uitgebreide regelgeving omtrent btw voor ondernemers als een behoorlijke last wordt ervaren. Stelt u zich voor dat u in 8 verschillende landen producten verkoopt aan particulieren. De zaken gaat goed dus de minimale drempelbedragen voor btw  in deze landen worden overschreden. Dat betekent dat er in 8 landen een btw-registratie moet worden aangevraagd en in 8 landen btw-aangifte moet worden gedaan. De Europese Commissie heeft dit begrepen en heeft nu een voorstel gedaan voor nieuwe e-commerce-regelgeving.

MOSS-regeling E-commerce

De Europese Commissie heeft voorgesteld e-commerce bedrijven ook de mogelijkheid te beiden gebruik te maken van de zogenaamde Mini One-Stop Shop-regeling (MOSS). De MOSS-regeling geldt nu alleen voor ondernemers die digitale diensten leveren aan afnemers in andere EU-landen. Het gaat hierbij om telecommunicatiediensten, omroepdiensten en elektronische diensten. Dit MOSS-systeem geldt (nog) niet voor de levering van goederen en andere diensten dan digitale diensten.

Voordelen MOSS-regeling

Het mooie van de MOSS-regeling is dat de btw die in andere EU-lidstaten verschuldigd is, kan worden aangegeven via een enkel EU-land. In Nederland kan gebruik worden gemaakt van MOSS door in te loggen op een  beveiligd deel op de website van de Belastingdienst. Daar geeft de ondernemer vervolgens de btw aan die hij of zij per EU-land is verschuldigd. De Belastingdienst zorgt dat deze btw op de juiste plek terecht komt. Een ideaal systeem dus, het scheelt enorm veel registraties en het doen van verschillende aangiftes.

Zoals gezegd wil de Europese Commissie dit MOSS-systeem dus ook openstellen voor bedrijven die goederen leveren aan particulieren in andere EU-landen. Daarnaast wil zij de drempelbedragen afschaffen, zodat niet meer per EU-land hoeft te worden bijgehouden of de drempelbedragen overschreden zijn.

Drempelbedrag MOSS-regeling

Het idee is dat een algemene drempel van € 10.000 blijft gelden, zodat een ondernemer bij relatief kleinere bedragen geen btw-aangifte hoeft te doen in het andere EU-land, maar gewoon lokale btw kan blijven rekenen.

Waar de huidige regelgeving er op dit moment voor zorgt dat ondernemers hun verkopen stoppen in een EU-land wanneer het drempelbedrag in zicht komt of al helemaal niet aan verkopen over de grens beginnen uit vrees voor de regels, breken er dus wel betere btw-tijden aan. De e-commerce bedrijven zullen nog wel wat geduld moeten hebben. De genoemde plannen zullen uiterlijk in 2021 in werking treden.

Wilt u uw btw-processen optimaliseren voor uw (e-commerce) organisatie? Neem dan contact op met onze btw-specialisten.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl