Btw en btw tarieven: een overzicht

We hebben de belangrijkste zaken voor je opgesomd

Crowe Peak Tax

Als je bedrijf zaken doet in of vanuit Nederland, krijgt het te maken met Nederlandse belastingen. Een van de meest relevante belastingen voor internationale bedrijven die in of vanuit Nederland opereren, is de Nederlandse belasting toegevoegde waarde (btw). In dit artikel geven we je de belangrijkste informatie over de Nederlandse btw-tarieven. Wil je meer weten over de diensten van Crowe Peak op het gebied van btw-advies en btw-aangifte? Klik hier of neem contact met ons op.

Belasting Toegevoegde Waarde (btw)

BTW (omzetbelasting) is een belasting die ondernemers moeten toevoegen aan de verkoopprijs van goederen en diensten. Het wordt berekend als een percentage van de verkoopprijs, vergelijkbaar met de Goods and Services Tax  die wordt geheven in landen als Canada, Australië en de Verenigde Staten. BTW wordt geheven in de hele Europese Unie (EU), maar de EU-lidstaten, zoals Nederland, kunnen een aantal specifieke zaken bepalen, zoals de btw-tarieven die in hun rechtsgebied gelden.

Download our VAT guide.

Everything you need to know when doing business in the Netherlands

"*" geeft vereiste velden aan

A clear overview of all the things at play with VAT when involved in international trade in – or through – the Netherlands.
Name

Btw-tarieven

In Nederland is het btw-tarief dat moet worden toegepast op de verkoopprijs afhankelijk van het soort product of dienst dat wordt verkocht of de bedrijfstak waarin de verkopende partij actief is. In principe zijn er twee btw-tarieven in Nederland: 

  • 21%: het standaardtarief
  • 9%: het verlaagde tarief

Daarnaast moeten bedrijven die vanuit Nederland goederen of diensten leveren aan andere landen vaak een 0%-tarief toepassen. Hieronder geven we je een algemeen overzicht van de (toepassing van de) verschillende btw-tarieven in Nederland. 

21% tarief

Het 21%-tarief is het standaard btw-tarief voor goederen en diensten. Wanneer het 9%- of 0%-tarief niet van toepassing is, vallen de goederen en diensten automatisch onder het 21%-tarief. 

9% tarief

Het verlaagde tarief van 9% geldt alleen voor bepaalde goederen en diensten. Dit zijn goederen en diensten waarvan de Nederlandse overheid het passend vindt om de belastingdruk voor consumenten te verlagen. Hieronder staat een lijst van veel verhandelde goederen en diensten die onder het 9%-tarief vallen. 

GoederenDiensten
VoedingsmiddelenReparatie van fietsen, schoenen en kleding  Verhuur voor kort verblijf (hotel, pension, vakantiehuisjes) 
Watervoorziening  Kappers  Restaurantbezoek en catering
Agrarische goederenToegang tot sport, spa’s en sauna’s  Schrijvers en componisten 
Geneesmiddelen en hulpmiddelen  Toegang tot de camping  Woning renovatie
Kunst, verzamelobjecten en antiekPersonenvervoerUitvoerende kunstenaars
Boeken (inclusief e-boeken) en tijdschriften   Culturele en recreatieve evenementen (dierentuin, circus, museum, bioscoop)  Levend materiaal (planten, dieren) produceren of afgeven  

In sommige gevallen kan het verlaagde tarief ook worden toegepast op diensten die verband houden met dit soort bedrijfsactiviteiten. 

0% tarief

Het 0%-tarief bestaat voornamelijk om de internationale handel te vergemakkelijken. Het belangrijkste is: 

  • Intracommunautaire leveringen. Bij de verkoop van goederen aan een ondernemer in een andere EU-lidstaat gebruikt de verkoper het 0%-tarief, terwijl de koper btw aangeeft in het land waar de goederen aankomen (verleggingsregeling). 
  • Export naar niet-EU-landen. Op export naar landen buiten de EU is het 0%-tarief van toepassing. Dit geldt ook voor de meeste diensten die verband houden met export (en import). 

Hieronder vind je een lijst met goederen en diensten waarop het 0%-tarief kan worden toegepast. 

GoederenDiensten
Export naar EU (intracommunautaire levering) en niet-EU-landen  Diensten met betrekking tot import en export van goederen buiten de EU 
Goederen geleverd aan een douane-entrepot  Internationaal personenvervoer 
Ingevoerde goederen die opnieuw worden verkocht voordat ze door de douane zijn ingeklaard  Bewerkingen aan goederen die daarna worden geëxporteerd (wijzigen, verwerken, repareren) 
Bevoorrading van schepen en vliegtuigenDiensten van agenten en tussenpersonen
Visserij   
Accijnsgoederen   

Vrijstelling van btw

Sommige sectoren en bedrijfsactiviteiten hebben een btw-vrijstelling (bijvoorbeeld financiële diensten, gezondheidszorg en onderwijs). Vrijgesteld zijn van btw is niet hetzelfde als het 0%-tarief toepassen. Het belangrijkste is dat er voor activiteiten met een btw-vrijstelling geen recht is op aftrek van voorbelasting. Het is daarom niet correct om in dergelijke gevallen het 0%-tarief op facturen te vermelden. In plaats daarvan moet worden vermeld dat er een btw-vrijstelling van toepassing is. 

Combinatie van verschillende tarieven

Bedrijven kunnen artikelen of oplossingen verkopen die eigenlijk bestaan uit meerdere goederen en/of diensten waarop verschillende tarieven van toepassing zijn. Veel artikelen in de supermarkt bestaan bijvoorbeeld uit levensmiddelen (waarop het verlaagde tarief van toepassing is), maar ook uit een omhulsel (waarop het algemene tarief van toepassing is), zoals een pot honing. 

In zo’n geval zijn er twee mogelijkheden met betrekking tot het btw-tarief dat moet worden toegepast. Wanneer één van de goederen en/of diensten kan worden gezien als de hoofdlevering, zal de combinatie van goederen en/of diensten voor de btw worden gezien als één goed of één dienst. Bijgevolg is het btw-tarief van de hoofdlevering van toepassing op de hele levering (dit is het geval bij voedingsmiddelen in de supermarkt, die in hun geheel worden verkocht tegen het verlaagde tarief). Als er echter geen hoofdlevering kan worden geïdentificeerd, moeten alle goederen en diensten afzonderlijk worden behandeld op de factuur, met hun respectievelijke btw-tarieven. 

Hulp nodig?

Als je vragen hebt over de juiste toepassing van het (Nederlandse) btw-tarief op de facturen van je bedrijf, neem dan gerust contact op met onze btw-experts.

Crowe peak

Benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Laten we snel kennismaken!

Contact