088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

Collectieve pensioenregeling voor zelfstandigen

Er komt
mogelijk een collectieve pensioenregeling voor zelfstandigen zonder personeel
(zzp-ers). De grootste belangenorganisaties van zelfstandigen, waaronder
FNV-Zelfstandigen en ZZP-Nederland, gaan deze nieuwe regeling vormgeven. Details
zijn nog niet bekend, maar de hoofdlijnen van de collectieve pensioenregeling
zijn deze week vrijgegeven.

Zelfstandigen zijn zelf verantwoordelijk voor
hun pensioenvoorziening. Dat dit vaak niet goed is geregeld, blijkt uit een
onderzoek. Hierin is naar voren gekomen dat ongeveer een kwart van de
zelfstandigen bij pensionering wordt geconfronteerd met een inkomensval van meer
dan 50% van het bruto jaarinkomen.

Collectieve pensioenregeling
op hoofdlijnen
De collectieve pensioenregeling, die wellicht al
vanaf 2015 mogelijk is, dient als extra stimulans voor zelfstandigen om pensioen
op te bouwen. Eén van de belangrijkste kenmerken van de nieuwe regeling is
flexibiliteit. U kunt als zelfstandige vrijwillig in- en uitstappen en u bepaalt
zelf hoeveel u periodiek wilt inleggen. Er is sprake van een van te voren
bepaalde uitkeringsduur. Er wordt dus geen levenslange uitkering verzekerd. De
ingelegde gelden worden collectief belegd en beheerd.

Hoe hoog de
pensioenuitkeringen uiteindelijk zijn, hangt af van het beleggingsresultaat
minus de uitvoeringskosten. Om deze uitvoeringskosten zo laag mogelijk te houden
zal de collectieve pensioenregeling hoogstwaarschijnlijk worden uitgevoerd door
een beleggingsinstelling zonder winstoogmerk.

Het verdere
verloop
De komende maanden zal de collectieve pensioenregeling
verder worden uitgewerkt. Het kabinet zal de bijbehorende wetgeving zo snel
mogelijk tot stand brengen. Het is de bedoeling dat de collectieve
pensioenregeling op 1 januari 2015 van start gaat. Verder heeft het kabinet
aangegeven dat zelfstandigen straks hun pensioen niet (volledig) hoeven aan te
spreken om in aanmerking te komen voor de bijstand. Tot slot zal de fiscale
wetgeving worden aangepast zodat een deelnemer aan de collectieve
pensioenregeling bij arbeidsongeschiktheid zijn pensioen kan opnemen, zonder dat
er revisierente is verschuldigd.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl