Consolidatiekring: wat is dat?

De consolidatiekring: wat is dat? Deze vraag wordt vaak gesteld door ondernemers. Of er wordt niet (op tijd) bij stilgestaan. Het hoofd van een groep (rechtspersoon) moet een geconsolideerde jaarrekening opstellen. Indien een onderneming snel groeit of door overnames kan consolidatieplicht ontstaan.

Wanneer is er sprake van consolidatieplicht?

Consolidatieplicht ontstaat wanneer de zogenoemde “groottecriteria” overschreden worden. Deze criteria zijn:

  1. Is het totaal aan activa groter dan EUR 7,5 miljoen?
  2. Is de netto-omzet groter dan EUR 15 miljoen?
  3. Zijn er gemiddeld meer dan 50 fte’s aan het werk?

Wanneer het groepshoofd van een concern 2 jaar op rij voldoet aan 2 van deze 3 criteria is deze consolidatieplichtig. Of hier sprake van is wordt beoordeeld op geconsolideerd niveau. Wanneer er sprake is van consolidatieplicht bestaat er ook een accountantscontroleplicht.

Wat is een groepsmaatschappij?

Een groep is een “economische eenheid van rechtspersonen en vennootschappen die organisatorisch zijn verbonden“. Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen en vennootschappen die met elkaar in een groep zijn verbonden. Dit kan ook in internationaal verband zijn.

De consolidatiekring bestaat uit:

  • het groepshoofd;
  • de dochtermaatschappijen van de groep;
  • andere maatschappijen waarover het groepshoofd overheersende beleidsbepalende zeggenschap kan uitoefenen; en
  • andere maatschappijen die onder de centrale leiding van het groepshoofd vallen.

Het lastige is dat een holding consolidatieplichtig wordt door bijvoorbeeld een overname waarbij het moment van daadwerkelijke control bepalend is. Dit kan ook halverwege het verslagjaar zijn.

Tot een consolidatiekring kunnen ook vofs en commanditaire vennootschappen behoren indien daar zeggenschap uitgeoefend wordt dan wel materiële financiering speelt. Het komt ook voor dat twee groepen naast elkaar bestaan waarvan de opzet is dat deze separaat gepubliceerd worden maar dat er toch sprake kan zijn van een zogenaamde horizontale consolidatieplicht.

In de praktijk zien wij dat vaak niet tijdig geanticipeerd wordt op het consolidatiefenomeen dan wel dat wij de consolidatieplicht constateren.

Meer weten?

Heb je vragen over de consolidatiekring of consolidatieplicht? Neem dan contact op met de specialisten van Crowe Peak. Wij helpen je graag verder.

Crowe peak

Benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Laten we snel kennismaken!

Contact