088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

Coronamaatregelen voor werkgevers met betrekking tot de salarisadministratie

De Nederlandse overheid heeft een aantal maatregelen getroffen met betrekking tot de salarisadministratie om ondernemers door deze moeilijk periode te helpen. Zo is onder meer de vrije ruimte van de WKR verhoogd, hoeft de vaste reiskostenvergoeding niet aangepast te worden, en mogen werkgevers bepaalde Arbo-zaken belastingvrij vergoeden. Hieronder vindt u een overzicht van de maatregelen met betrekking tot de salarisadministratie.

Lees meer over het coronavirus in onze hub

Verhoging van de vrije ruimte van de WKR van 1,7% naar 3%

De overheid heeft besloten om de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) in het jaar 2020 eenmalig te verhogen van 1,7% naar 3% over het fiscale loon tot en met € 400.000. Werkgevers mogen deze extra vrije ruimte van maximaal € 5.200 onder meer besteden aan onbelaste vergoedingen. Over het meerdere blijft het percentage van 1,2% gelden.

Vaste reiskostenvergoeding

Voor werknemers die een vaste, onbelaste reiskostenvergoeding krijgen van € 0,19 per kilometer, maar nu gedeeltelijk of volledig thuiswerken, hoeft de vaste reiskostenvergoeding niet aangepast te worden zolang de coronamaatregelen van kracht zijn. Echter, de voorwaarde die hierbij geldt, is dat de werknemer reeds vóór 13 maart 2020 een onvoorwaardelijk recht had op een vergoeding van de reiskosten.

Onder dezelfde voorwaarden mogen ook andere afspraken over vaste vergoedingen blijven doorlopen. Bijvoorbeeld de maandelijkse vergoeding voor kosten onderweg van vertegenwoordigers.

Thuiswerkvoorziening

Werkgevers mogen voor het thuiswerken bepaalde Arbo-zaken belastingvrij vergoeden, verstrekken en/of ter beschikking stellen, denk hierbij aan een bureau of bureaustoel.

Daarnaast mag een werkgever hulpmiddelen aanschaffen voor hun werknemers, zoals mobiele apparatuur, laptop of beeldschermen zodat werknemers thuis kunnen werken.

De waarde van de aanschaf van deze hulpmiddelen die volgens de werkgever noodzakelijk zijn om te kunnen werken (noodzakelijkheidscriterium) hoeven niet tot het belastbaar loon van de werknemer te worden gerekend. Dit geldt ook voor hulpmiddelen die door de werknemer voor tenminste 90% zakelijk worden gebruikt op zijn werkplek of daarbuiten (zoals thuis).

Momenteel ervaren veel werkgevers de voordelen van het thuiswerken van het personeel; productiviteit blijft gehandhaafd of neemt zelfs toe en ziekteverzuim gaat omlaag. Door deze voordelen wordt thuiswerken voor werkgevers steeds meer de norm (het nieuwe normaal).

Werkgevers kunnen ook na versoepeling van de maatregelen op basis van de bovenstaande voorwaarden een thuiswerkplek inrichten.

Administratieve versoepeling

Door het werken op afstand is het voor werkgevers niet altijd mogelijk om te voldoen aan de administratieve verplichtingen, zoals het in persoon vaststellen van de identiteit van een nieuwe werknemer door middel van een origineel identiteitsbewijs. Daarom heeft de overheid goedgekeurd dat zolang de coronamaatregelen van toepassing zijn hier geen consequenties aan worden verbonden (zoals het toepassen van het anoniementarief).

Zodra de werkgever in de gelegenheid is om bijvoorbeeld de identiteit van de werknemer vast te stellen moet hier alsnog aan worden voldaan.

Arbeidscontract schriftelijk vastleggen

Op 1 januari 2020 is de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) ingevoerd. Op basis van die wet mag een werkgever de lage premie (2,94% voor 2020) voor de Werkloosheidswet (WW) toepassen bij werknemers die een schriftelijk, ondertekend arbeidscontract voor onbepaalde tijd hebben. Voor werknemers die hier niet aan voldoen, alsmede oproepkrachten geldt dit niet; bij deze groep werknemers dient de hoge premie van 7,94% (voor 2020) te worden toegepast.

Voor werknemers die vóór intreding van de wet al in dienst waren, gold dat de werkgever tot 1 april 2020 de tijd had om het arbeidscontract schriftelijk vast te leggen zonder dat de hoge premie hoefde te worden toegepast. Vanwege de coronacrisis is deze deadline verschoven naar 1 juli 2020. Voor nieuwe werknemers vanaf 1 januari 2020 geldt overigens dat het arbeidscontract direct schriftelijk moet zijn vastgelegd om de lage premie toe te kunnen passen.

Heeft u vragen over deze maatregelen of over de gevolgen hiervan op uw salarisadministratie? Neem dan contact op met de specialisten van Crowe Peak. Wij helpen u graag verder.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl