088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

Coronareserve: verliezen 2020 in de aangifte vennootschapsbelasting 2019

Sinds de uitbraak van het coronavirus en de wereldwijde lockdown heeft het Nederlandse kabinet diverse maatregelen getroffen om de ondernemers die financieel geraakt worden tegemoet te komen. Onlangs is hier een nieuwe maatregel aan toegevoegd, het vormen van de coronareserve.

Lees meer over het coronavirus in onze hub

De resultaten van diverse ondernemingen zullen in 2020 achter blijven, of zelfs negatief zijn. Hierdoor zal de aangifte vennootschapsbelasting 2020 resulteren in een negatief belastbaar bedrag. Dit verlies uit de aangifte 2020 kan worden verrekend met de winst 2019. Echter, de aangifte vennootschapsbelasting  2020 wordt op zijn vroegst begin 2021 ingediend. De ondernemer zal dus voorlopig zijn belastingen 2019 gewoon moeten betalen, terwijl dat juist nu lastig is omdat er op dit moment weinig tot geen inkomsten zijn.

Het kabinet vindt het onwenselijk dat de ondernemingen zo lang op hun geld moeten wachten. Daarom heeft het kabinet het mogelijk gemaakt om het in 2020 verwachte verlies ten laste te brengen van de winst in de aangifte vennootschapsbelasting 2019, middels het opnemen van een voorziening. In het door het kabinet gepubliceerde beleid staan de vijf voorwaarden over hoe de voorziening gevormd moet worden.

Voorziening op de balans

Indien er dus in 2020 een verlies wordt verwacht moet er een schatting worden gemaakt van het te verwachte verlies. Dit verlies wordt in de aangifte 2019 als voorziening op de balans van de vennootschap opgenomen. Hetzelfde bedrag wordt tevens in de winst en verlies rekening als kosten opgenomen waardoor de winst 2019 wordt verminderd met het te verwachten verlies 2020. Vervolgens wordt in 2020 hetzelfde bedrag weer als bate genomen waardoor, indien er een juiste inschatting is gemaakt, het belastbare resultaat 2020 nihil bedraagt.

Indieningstermijn verlengd

De aangifte vennootschapsbelasting 2019 moet uiterlijk 1 juni 2020 worden ingediend. Er kan echter ook uitstel worden aangevraagd voor het indienen van de aangifte. De indieningstermijn wordt dan verlengd tot 1 mei 2021. Het kan dus zijn dat de aangifte vennootschapsbelasting 2019 niet op korte termijn wordt ingediend, terwijl de liquiditeit van de teruggave die voortvloeit uit de aangifte vennootschapsbelasting 2019 wel hard nodig is. In dit geval kan ook een verzoek tot het opleggen/ wijzigen van een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting worden ingediend. Een dergelijke teruggaaf wordt binnen 8 weken vastgesteld en uitbetaald.

Heeft u vragen over deze steunmaatregel? De adviseurs van Crowe Peak helpen u graag. Neem vandaag nog contact op.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl