088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

COVID-19 steunmaatregelen in de jaarrekening 2020

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor veel ondernemers maar ook voor de jaarrekening 2020. Voor het opstellen van de jaarrekening is de vraag op welke wijze de coronasteunmaatregelen zoals de NOW, TVL en de uitstel betaling van belasting moeten worden verantwoord en toegelicht.

Verwerking van de NOW-subsidie in de jaarrekening

Ondernemers kunnen de tegemoetkoming Noodmaatregel Ondersteuning Werkgelegenheid (NOW) hebben aangevraagd. De NOW-vergoeding is afhankelijk van hoogte van de loonkosten en het omzetverlies van de onderneming (minimaal 20% omzetverlies) als gevolg van corona.

Wanneer u tegemoetkoming NOW heeft aangevraagd, dan heeft u een voorschot van 80% ontvangen. De resterende 20% wordt uitbetaald wanneer u de definitieve aanvraag tot vaststelling heeft ingediend.

De NOW-subsidie wordt in de winst- en verliesrekening verwerkt zodra er een redelijke zekerheid is dat u aan de gestelde voorwaarden voldoet én de subsidie daadwerkelijk zult verkrijgen. Veelal zal dat op het moment zijn wanneer de definitieve aanvraag tot vaststelling NOW 1.0 is ingediend of als de uitgevoerde werkzaamheden (nagenoeg geheel) zijn uitgevoerd. U verantwoordt dan het bedrag zoals berekent in de definitieve aanvraag tot vaststelling, en voor het verschil tussen dit bedrag en het ontvangen voorschot neemt u een te ontvangen of een terug te betalen bedrag NOW-subsidie op.

Meer informatie over de NOW in de jaarrekening 2020

De NOW-regelgeving is complex. De hoogte van de NOW-subsidie is met name afhankelijk van de werkelijke omzetdaling van de NOW-groep (minimaal 20% omzetdaling). Het kan complex zijn om te bepalen welke entiteiten tot de NOW-groep behoren. Daarnaast zijn er in NOW 2 en NOW 3 nog aanvullende voorwaarden opgenomen waaraan voldaan moet zijn wilt u in aanmerking komen voor deze tegemoetkoming. Daarom kan de definitieve afrekening afwijken van het ontvangen voorschot.

De hoofdregel blijft dat u een bate in de winst- en verliesrekening verantwoord wanneer u een redelijke mate van zekerheid heeft dat u aan de gestelde voorwaarden voldoet en de subsidie daadwerkelijk zult verkrijgen. Anders neemt u geen bate op, maar neemt u het voorschot in de balans op als vooruit ontvangen bedragen dan wel terug te betalen bedragen.

In de winst- en verliesrekening verwerkt u de NOW-subsidie óf als ‘overige opbrengst’ of in mindering op de personeelskosten. De aard van de vergoeding (tegemoetkoming in de loonkosten) en eventuele onzekerheden licht u toe.

Het Loket NOW 1 is langer open tot 31 oktober 2021. Het loket NOW 2 gaat open van 15 maart 2021 tot 5 januari 2022.

Verwerking van de TVL-vergoeding in de jaarrekening

MKB-ondernemers (tot 250 medewerkers) en ZZP-ers die als gevolg van corona meer dan 30% omzetverlies hebben geleden, kunnen in 2020 een vergoeding TVL hebben ontvangen. De TVL-vergoeding is afhankelijk van hoogte van de vaste lasten en het omzetverlies.

Deze vergoeding wordt net als bij NOW of in mindering gebracht op de desbetreffende kosten, of als overige opbrengst verantwoord. De maximale vergoeding bedraagt €90.000.

Voor Q1 en Q2 2021 is de TVL-regeling uitgebreid. De TVL komt nu beschikbaar voor alle bedrijven in Nederland, ook voor bedrijven met meer dan 250 medewerkers.

Het subsidiepercentage wordt verder verhoogd naar 85% voor alle ondernemers met een omzetverlies vanaf 30% voor q1 2021 en 100% in q2 2021. Het maximum subsidiebedrag per kwartaal wordt verhoogd naar € 550.000 voor mkb-bedrijven (maximaal 250 medewerkers) en € 600.000 voor niet-mkb bedrijven (meer dan 250 medewerkers).

Let op: ter voorkoming van dubbele tegemoetkomingen telt de TVL voor de NOW wel mee als NOW-omzet.

Het loket TVL Q1 2021 is open van 15 februari 2021 tot 18 mei 2021. Het loket TVL Q2 2021 is naar verwachting vanaf de tweede helft van mei open.

Uitstel van betaling van belastingen in de jaarrekening

Ondernemingen die betalingsproblemen hebben vanwege de coronacrisis kunnen tot en met 30 juni 2021 bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor verschillende belastingen. Let op dat u als ondernemer wel op tijd uw aangifte blijft doen.

U licht in de jaarrekening onder het kopje ‘te betalen belastingen’ toe voor welke belastingen u bijzonder uitstel hebt verkregen, voor welke bedragen en voor welke perioden. Afhankelijk van de looptijd presenteert u dit als langlopend, dan wel als kortlopend (schulden die in 2021 betaald moeten worden).

Wanneer er sprake van (ernstige) onzekerheid continuïteit, wordt dit bijzonder uitstel ook hier toegelicht. In de overwegingen of er al dan niet sprake is van ernstige onzekerheid continuïteit (12 maanden vanaf datum opstellen jaarrekening) worden de terugbetalingsverplichtingen aan de belastingdienst meegenomen.

NB De belastingschuld die de onderneming heeft opgebouwd tijdens het bijzonder uitstel van betaling, wordt voor zover nu bekend afgelost van 1 oktober 2021 tot 1 oktober 2024.

Heeft u vragen over het verwerken van de NOW, TVL, of uitstel van betaling in de jaarrekening? Neem dan contact op met de specialisten van Crowe Peak. Wij helpen u graag verder.

Lees ook over corona en de continuïteitsveronderstelling

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl