CSRD-compliance

Start z.s.m. met de nulmeting

CSRD-compliance: een uitdaging van aanzienlijke omvang die onmiddellijke aandacht vereist. In dit complexe landschap van duurzaamheidsmanagement vliegen termen als dubbele materialiteit en GAP-analyse je om de oren. Maar waar begin je eigenlijk? Onze CSRD-experts bieden ondersteuning op het gebied van advies en compliance in 2024 en in de daaropvolgende jaren. Wij zijn er om jouw organisatie voor te bereiden op deze nieuwe verplichtingen en samen te werken aan een duurzame toekomst.

Deze data moet je in de gaten houden

Momenteel is CSRD compliance al verplicht voor bedrijven die zich moeten houden aan de Europese Non Financial Reporting Directive (NFRD). Voor grote Nederlandse (niet-beursgenoteerde) ondernemingen zal 2025 het eerste boekjaar zijn waarover gerapporteerd moet worden op basis van de CSRD en de bijbehorende ESRS (European Sustainability Reporting Standards). Tenslotte zullen beursgenoteerde MKB-bedrijven, met ingang van 1 januari 2026 onder de CSRD gaan vallen.

Download: CSRD compliant in 12 stappen

Waarom nú handelen

Bovenstaande jaartallen betreffen de deadlines waarop de betrokken bedrijven verplicht zijn compliant te zijn met de CSRD en/of te rapporteren conform de ESRS. Dit betekent dat je ruim vóór de voor jouw organisatie van toepassing zijnde ingangsdatum:

 • Een duurzaamheidsstrategie moet hebben uitgewerkt;
 • De bedrijfssystemen en –processen moet hebben ingericht voor de rapportage; en
 • De juiste data om sluitend te kunnen rapporteren moet hebben verzameld.

Wachten met het starten met een CSRD-compliance-proces tot het jaar waarover voor jouw organisatie de eerste rapportage verplicht is, is dan ook uiterst onverstandig. De benodigde voorbereidingstijd moet niet worden onderschat.

Crowe’s CSRD roadmap

 • Dubbele materialiteit: We gaan de impact, risico’s en kansen voor een dubbele materialiteitsbenadering analyseren. Daarna bepalen we een duurzaamheidsstrategie die perfect aansluit bij jouw organisatie.
 • GAP-analyse: Onze experts voeren een grondige gap-analyse uit van CSRD, ESRS en EU Taxonomie. We definiëren duidelijk de verschillen en staan altijd voor je klaar om te helpen deze kloven te overbruggen.
 • Data en IT systemen: In nauwe samenwerking identificeren we relevante datapunten. Samen bepalen we de IT-systemen die het beste passen bij jouw specifieke behoeften.
 • Governance en controls: We helpen je om interne beheersing en rapportages in lijn met jouw strategie op te stellen.
 • Assurance readiness: Wij voeren tests uit op de werking van jouw proces en beoordelen de kwaliteit van ESG-gerelateerde data en rapportages.
 • Jaarverslag: Met onze begeleiding integreren we de resultaten van ESG-rapportages naadloos in jouw jaarverslag.

Crowe en CSRD: hiermee kunnen wij je helpen

De accountants en adviseurs van Crowe Peak zijn koplopers op het gebied van CSRD. Ze staan dan ook graag paraat met op maat gemaakt advies, visie, praktische hulp en de volgende services op het gebied van CSRD:

Nulmeting voor directe duidelijkheid: Crowe Peaks CSRD-nulmeting geeft direct duidelijkheid over de CSRD-status van jouw organisatie. In deze nulmeting komen onder meer een materialiteitsanalyse en een GAP-analyse aan bod, die cruciaal zijn om uiteindelijk aan je rapportageverplichting te kunnen voldoen. Middels deze analyses bekijken we je bedrijfsprocessen, –systemen en –documentatie tot in detail om zo te komen met een gerichte aanpak richting compliance.

Implementatie en training: Bij Crowe Peak gaan we verder dan papieren adviezen alleen: we zijn jouw partner bij de implementatie van CSRD-maatregelen en het creëren van een duurzame plaats voor ESG-onderwerpen in jouw organisatie. Ons ervaren team staat aan jouw zijde om niet alleen de noodzakelijke documenten voor compliance op te stellen, maar ook om jouw team te versterken door middel van essentiële CSRD-trainingen.

Audit readiness: CSRD-audits en CSRD-assurance klinken nu misschien nog als toekomstmuziek, maar de verplichting daartoe is dichterbij dan je denkt. Bereid je daarom nu al voor op succesvolle toetsing van je CSRD-rapportage met Crowe Peaks audit readiness checks. Zo weet je zeker dat de rapportage zekerheid biedt aan de betrokken stakeholders.

Vooruitblik: zo zorgen we voor duurzame compliance

Eén van de redenen dat de CSRD te boek staat als zeer ingrijpende nieuwe regelgeving is dat de CSRD en de ESRS zich niet alleen op de eigen organisatie richten. Ook over materiële impact, risico’s en kansen op het gebied van duurzaamheid in de keten wordt informatie verlangd. Crowe Peak kan jouw bedrijf helpen de benodigde informatie in kaart te brengen, te structureren en te categoriseren, zodat je er uiteindelijk tijdig over kan rapporteren. Hierbij kan je niet alleen rekenen op inzichten en advies vanuit een diepe kennis van de CSRD, maar ook op:

 • Een op jouw organisatie aangepaste aanpak;
 • Een realistische tijdsplanning, met oog voor de voor jouw bedrijf geldende ingangsdatum van de CSRD;
 • Proactief risicobeheer;
 • Kundige inzet van de nieuwste technologie en monitorings- en dashboardingtools waarbij rekening wordt gehouden met de juiste datapunten; en
 • Een duurzaam toekomstperspectief waarin compliance niet alleen als plicht, maar ook als kans wordt gezien.

Terugbelverzoek

Vrijblijvend sparren met één van onze CSRD-experts?
Vul het formulier in en we bellen je binnen één werkdag.

Crowe Peak als jouw CSRD-partner

De adviseurs van Crowe Peak maken het hun persoonlijke missie altijd up to date te zijn wanneer het gaat om CSRD-regelgeving. Daarmee is Crowe Peak een betrouwbare partner wanneer het op CSRD-compliance en –strategie aankomt. We begeleiden je, helpen je, adviseren je en denken voor jou vooruit. Samen brengen we jouw organisatie naar een betere morgen. Crowe Peak. Shaping your better tomorrow. Together. Today.

Laat via het contactformulier hieronder weten waarbij we kunnen helpen. We nemen binnen één werkdag contact met je op.

Heb je een vraag of wil je een kennismaking plannen?

Laat het ons weten

Crowe peak

Benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Laten we snel kennismaken!

Contact