088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

De aanzegplicht voor werkgevers

Wat is de aanzegplicht?

Werkgevers moeten een maand voor de einddatum van een arbeidscontract ‘aanzeggen’. Dat wil zeggen: mededelen of het arbeidscontract met een werknemer wel of niet wordt verlengd. Indien het arbeidscontract wel wordt verlengd, moet aangegeven worden tegen welke voorwaarden dat zal plaatsvinden (looptijd, wekelijkse arbeidsduur, salaris, overige arbeidsvoorwaarden).

Om aan te kunnen tonen dat u tijdig hebt aangezegd, raden wij aan de aanzegging schriftelijk te doen en deze aangetekend te verzenden (waarbij de ontvangstdatum bepalend is) of deze in handen te geven en voor ontvangst door de werknemer te laten dateren en ondertekenen.

Aanzegboete

Komt de werkgever de aanzegplicht niet na, dan is hij aan de werknemer een boete verschuldigd gelijk aan een bruto maandsalaris. Is de werkgever te laat met de aanzegging, dan geldt de boete naar rato.

Bij niet (tijdige) nakoming van de aanzegplicht kan de werknemer tot twee maanden na de einddatum van de arbeidsovereenkomst een beroep doen op de aanzegboete. Daarna is dit recht vervallen.

Aanzegging van contractverlenging zonder vermelding van arbeidsvoorwaarden. Wat nu?

Wie A zegt (verlenging aanzegt), moet ook B zeggen (Beloning, Bedingen). Als het even kan, stuurt u het nieuwe arbeidscontract in concept mee, of somt u op wat er verandert en welke bepalingen ongewijzigd worden voortgezet.

Hebt u wel tijdig aangezegd, met de mededeling dat de arbeidsovereenkomst wordt verlengd, maar daarbij niet aangegeven tegen welke voorwaarden dat geschiedt? Dan is het uitgangspunt dat de nieuwe arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor dezelfde duur als het voorafgaande contract (maar maximaal een jaar) met behoud van arbeidsvoorwaarden.

Heeft u als werkgever vragen over de aanzeggingsplicht of andere arbeidsrechtelijke vragen? Neem dan contact op met de specialisten van Crowe Peak. Wij helpen u graag verder.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl