088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

De auto uitkeren als dividend

Het komt in de praktijk regelmatig voor dat een auto van de zaak na verloop van tijd wordt overgedragen aan de directeur grootaandeelhouder (hierna “DGA”). Met name bij dure auto’s kan, of beter gezegd kón dit interessant zijn.

Voorbeeld constructie
Stel dat er een auto in 2013 door een BV is gekocht ten behoeve van de DGA. Vervolgens wordt die auto binnen korte termijn (begin 2014) verkocht door de BV aan de DGA. Hierbij betaald de DGA slechts het bedrag aan BPM dat verschuldigd is ter zake van de auto (veelal in rekening courant schuldig gebleven). Het restantbedrag van de koopsom wordt door de BV als dividend uitgekeerd aan de DGA. Doel: het voorkomen dat de BV BTW in rekening moet brengen, omdat over de BPM geen BTW is verschuldigd. De BV is vervolgens 15% dividendbelasting verschuldigd.

Reactie Belastingdienst
Van bovengenoemde planning is veelal gebruik gemaakt, maar de Belastingdienst ging niet akkoord om op deze wijze de BTW-heffing te frustreren. De Belastingdienst heeft uiteindelijk een casus bestreden bij de rechtbank, welke op 22 augustus 2013 tot een uitspraak heeft geleid. De rechtbank is van mening dat het bovenstaande een samenstel van handelingen betreft, dat met zich meebrengt dat BTW verschuldigd is over de ‘genoten’ dividenduitkering. Met andere woorden: het ‘trucje’ zoals hierboven beschreven gaat niet op. Althans voorlopig niet, totdat een rechter anders besluit.

Wilt u ook de auto van de zaak naar privé halen, voorzie uzelf dan van actuele informatie om achteraf niet voor verrassingen te komen te staan.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl