088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

De “innovatieve” accountant: data-analyse en betrouwbaarheid

Nog steeds zie ik dagelijks accountantskantoren vol trots nieuwsberichten publiceren over hun prestatie: het deponeren van een elektronisch ondertekende jaarrekeningen van middelgrote organisaties bij de Kamer van Koophandel. Waar ik in mijn eerste blog nog enigszins cynisch was over deze prestatie, maak ik mij inmiddels steeds meer zorgen over de innovatieve kracht van de accountant. Weet u waarom ik dit doe?

SBR Assurance en controlewerkzaamheden

SBR Assurance is namelijk naar mijn mening geen innovatie maar een noodzakelijke herstelmaatregel van iets dat al lang geleden ingevoerd had moeten zijn. Een commodity en nauwelijks van (echte) toegevoegde waarde in het huidige, digitale, veelal op data gedreven, wereld.

Albert Einstein zei ooit: “Creativity is intelligence having fun”. Waar komt creativiteit eigenlijk vandaan? Creativiteit huist ergens in onze hersenen, in de rechter hersenhelft. Neurowetenschappers zijn het daar over eens. Iedereen zou net zoveel aanspraak moeten kunnen doen op deze bron, maar het is fascinerend dat een aantal accountants hier slechts beperkt gebruik van lijken te maken. Vasthouden aan een routinematige controleaanpak, jaar in jaar uit grotendeels dezelfde werkzaamheden, dat is wat je veelal ziet in de praktijk. Zo zonde!

Onvoorspelbaarheid hanteren bij controlewerkzaamheden

Standaard 330 beschrijft hoe accountants in zouden kunnen/moeten spelen op ingeschatte risico’s. Hierin wordt onder andere beschreven dat een accountant bij het selecteren van de uit te voeren controlewerkzaamheden een (hogere) mate van onvoorspelbaarheid zou kunnen hanteren. Hierbij moeten wij volgens  Standaard 330 aanspraak doen op onze creativiteit en daar is naar mijn mening improvisatievermogen voor nodig. Ik ben er namelijk van overtuigd dat veel improvisatie uiteindelijk zal leiden tot creativiteit, zeker als dit met enige regelmaat wordt toegepast.

Big data

Natuurlijk is het gemakkelijker gezegd dan gedaan. Met de toegenomen druk van toezichthouders, de krapte op de arbeidsmarkt, strakke deadlines en vaste prijsafspraken, is het niet eenvoudig om als accountant creativiteit breed in te zetten. Het is daarom begrijpelijk dat innovatie en accountants niet altijd hand in hand gaan. Maar laten we eerlijk zijn, de mogelijkheden zijn groot. Klanten zijn steeds beter in staat om gewenste data aan te leveren, dus wordt het niet eens tijd voor accountants om te gaan improviseren? Ik probeer in ieder geval bij iedere controleopdracht na te denken over de inzet van data-analyses. Enerzijds doe ik dit om mijn controleaanpak efficiënt en effectief te houden, maar anderzijds ook om toegevoegde waarde te creëren.

Denk bijvoorbeeld aan eenvoudige combinaties van verschillende databases om vast te stellen of alle uitgeleverde orders ook gefactureerd zijn, het toetsen van functiescheidingen of meer complexe trendanalyses, waarbij langdurige ontwikkelingen gebruikt worden voor de controle van schattingen. Er zijn zelfs al klanten die vragen hoe zij zelf dergelijke data-analyses in kunnen zetten als interne beheersingsmaatregel.

Betrouwbaarheid van data

De wens van klanten om zelf data-analyses in te gaan zetten als interne beheersingsmaatregel is een positief signaal. Dit zou zomaar eens een katalysator zijn voor continuous monitoring en wellicht ook voor continuous auditing. Uiteraard blijft de betrouwbaarheid van de door de onderneming gecreëerde en gebruikte data wel een onderwerp van discussie en helaas schieten de IT General Controls (met name change management, logical access en security) van veel ondernemingen in de basis nog tekort. Het jaarlijks communiceren met de klant over aangetroffen tekortkomingen in de IT General Controls is wettelijk afgedwongen, maar lijkt af en toe ook wel behandeld te worden als “verplichting”. Dit terwijl veel klanten juist op dit vlak behoefte hebben aan toegevoegde waarde. En welke ondernemer heeft er nou geen behoefte aan betrouwbare data om zijn/haar beslissingen op te baseren?

Innovatie en data

Er zijn dus talloze innovatieve mogelijkheden en een grote beschikbaarheid aan data. Nu nog alleen de accountant die dit op een creatieve en intelligente manier weet te combineren voor controlewerkzaamheden. Want wijlen Stephen Hawking zei niet voor niets: “Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.”

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl