088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		

De mogelijke impact van het coronavirus op uw jaarrekening en jaarverslag 2019

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO noemt het risico dat het Coronavirus zich over heel de wereld verspreidt ‘heel hoog’. Steeds meer landen melden besmettingsgevallen. Ook in Nederland zijn inmiddels mensen geïnfecteerd, waaronder mensen die niet in besmette gebieden zijn geweest. De vraag is welke impact het virus heeft op de bedrijfsvoering bij organisaties. Ook het jaarverslag en de jaarrekening 2019 kunnen nog beïnvloed worden door de uitbraak van het Coronavirus.

Lees meer over het Coronavirus in onze hub

Gevolgen Coronavirus voor bedrijfsleven

Om de (verdere) verspreiding van het Coronavirus tegen te houden, nam de Chinese overheid diverse maatregelen. Zo zijn complete miljoenensteden van de buitenwereld afgesloten, fabrieken, winkels, pretparken, eetgelegenheden en bioscopen door heel het land heen zijn gesloten. Vliegvelden zijn dicht en internationale vliegmaatschappijen hebben besloten niet langer te vliegen naar China. En er werden vele tienduizenden mensen in quarantaine geplaatst of opgenomen in (nieuwgebouwde) ziekenhuizen.

Nu de omvang van het Coronavirus beter ingeschat kan worden, bestaat er geen twijfel dat dit de op één na grootste economie van de wereld schade zal toebrengen. Hoe groot de klap zal zijn, durft de Chinese overheid op dit moment nog niet in te schatten. Beurzen hebben nerveus gereageerd met wereldwijde dalingen als gevolg van de Corona uitbraak en de huidige economische onzekerheden kunnen ook effect hebben op internationale markten en wisselkoersen.

Nederlandse bedrijven die voor (een deel van) hun business afhankelijk zijn van Chinese leveranciers, kunnen door de uitbraak van het Coronavirus hard getroffen worden in hun day-to-day business gedurende 2020.

Maar ook het jaarverslag en de jaarrekening 2019 kunnen nog beïnvloed worden door de uitbraak van het Coronavirus.

Het Coronavirus en de verwerking in de jaarrekening

Conform de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ), specifiek RJ 160 welke deelt over gebeurtenissen na balansdatum, dient het management van organisatie de gebeurtenissen na balansdatum te evalueren en zo nodig te betrekken in hun jaarverslag en jaarrekening van 2019.

Ondanks dat het Wuhan Municipal Health Committee op 30 december 2019 melding maakte van de uitbraak van het Coronavirus en door de WHO op 31 december 2019 melding gemaakt werd van besmettingen, kondigde de WHO pas op 31 januari 2020 de uitbraak van het Coronavirus aan als wereldwijde noodsituatie. Daarnaast zijn belangrijke maatregelen van de Chinese overheid pas in januari 2020 aangekondigd en in werking getreden.

De RJ maakt onderscheidt tussen twee soortengebeurtenissen na balansdatum. De uitbraak van het Coronavirus classificeert als een gebeurtenis na balansdatum die geen nadere informatie geeft over de feitelijke situatie op balansdatum. De RJ geeft aan dat gebeurtenissen die blijken na balansdatum en die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum, niet in de jaarrekening dienen te worden verwerkt, tenzij deze een grote betekenis voor de rechtspersoon hebben, bijvoorbeeld omdat de continuïteitsveronderstelling vervalt. Daarmee is RJ 170, welke deelt over discontinuïteit en ernstige onzekerheid over continuïteit, van toepassing.

Het Coronavirus en de gevolgen voor de toelichting op de jaarrekening en het jaarverslag

Dus heeft het Coronavirus geen effect voor uw jaarverslag en jaarrekening 2019 omdat voor u de continuïteitsveronderstelling niet vervalt? Niet helemaal! De RJ verplicht ondernemingen om gebeurtenissen die belangrijke financiële gevolgen hebben voor de onderneming (en de in zijn geconsolideerde jaarrekening betrokken maatschappijen), en waarbij het niet toelichten de oordeelsvorming van de gebruikers van de jaarrekening beïnvloedt, de volgende informatie op te nemen in de toelichting op de jaarrekening:

 • de aard van de gebeurtenis; en
 • een schatting van de financiële gevolgen, of een mededeling dat dit niet mogelijk is.

De aard van de gebeurtenis in het geval van het Coronavirus is duidelijk en daardoor eenvoudig te toe te lichten, maar een schatting van de financiële gevolgen zal in veel gevallen veel lastiger vast te stellen zijn. Denk hierbij in de toelichting per 31 december 2019 aan de consequenties voor onder meer:

 • de begroting en realisatie daarvan, omdat de begroting in veel gevallen goedgekeurd is voordat de uitbraak van het Coronavirus bekend werd;
 • de gevolgen voor eventuele verstoringen in de supply-chain, met eventuele gevolgen voor inkoopbonussen;
 • verstoringen in leveranties naar klanten, met eventuele (contractuele) boetes als gevolg van het niet voldoen aan contracten tot gevolg;
 • verminderde productiviteit van medewerkers en/of medewerkers die geen productie meer kunnen maken als gevolg van verstoringen bij leveranciers;
 • mogelijk niet voldoen aan leningsvoorwaarden als gevolg van verstoringen in de day-to-day business (geen of minder opbrengsten tegenover doorlopende kosten);
 • schattingen welke gebruikt zijn bij het maken van analyses van bijzondere waardeverminderingen (impairment) van (im)materiële en financiële vaste activa, waaronder deelnemingen.

Is er dan ook nog goed nieuws? Jazeker! We denken in dit kader vaak aan negatieve consequenties van een gebeurtenis na balansdatum, maar ook positieve financiële effecten van deze gebeurtenissen moeten in de toelichting op de jaarrekening en het jaarverslag worden vermeld.

Heeft u vragen over de mogelijke gevolgen van de Coronavirus op uw jaarrekening en jaarverslag? Neem dan contact op met de specialisten van Crowe Peak.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl