088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

De risicovrije rentevoet is relatief

Bij waardebepaling zijn twee benaderingen te onderscheiden: de economische benadering en de boekhoudkundige benadering. Hedendaags dient voor de waardebepaling uit te worden gegaan van een economische benadering. Dit is een geldstroombenadering, welke zich richt op toekomstige geldstromen, en welke rekening houdt met tijdswaarde, verwachting en risico. Artikel CF risicovrije rentevoet

Bij economische waardebepaling worden uitgegaan van toekomstige (lees verwachte) geldstromen. Bij die verwachting dient rekening te worden gehouden met het risico dat aan die verwachte geldstromen is verbonden. Immers, voor zover het niet gaat om ‘zekere’ bedragen, zal een investeerder bij deze verwachte geldstromen een rendement eisen dat een vergoeding biedt voor het te lopen risico. Hoe hoger het risico, des te hoger het rendement dat zal worden geëist. Het risico wordt daarbij uitgedrukt in de rendementseis.

In de waarderingspraktijk wordt veel gebruik gemaakt van het Capital Asset Pricing-model (CAPM-model) of ‘build-up’-model. In beide modellen vormt de risicovrije rentevoet de basis.

De risicovrije rentevoet betreft het totaal rendement van een object waarbij de kans op een faillissement nihil kan worden geacht. In de waarderingspraktijk wordt het rendement op staatsobligaties als de risicovrije rentevoet gehanteerd.

De credit ratings van Nederland en de landen om ons heen staan door de economische crisis onder druk of zijn al gedaald. De credit rating van een land bepaald in zekere mate het rendement van zijn staatsobligaties. Dan rijst de vraag in hoeverre het rendement van een staatsobligatie nog risicovrij is. Bestaan er uberhaupt nog risicovrij objecten?

Het volgende bericht geeft de kwetsbaarheid van de Nederlandse triple A rating weer:

‘De Nederlandsche Bank concludeert vandaag (10 juni 2013) dat in 2014 Nederland nog eens 6 tot 8 miljard aan maatregelen moet worden genomen om het begrotingstekort op een voor de Europese Commissie acceptabel niveau te brengen. Door de DNB is de groeiverwachting voor dit jaar en volgend jaar naar beneden bijgesteld doordat de wereldhandel vertraagd en consumenten en overheid steeds minder uitgeven.’

Concluderend, de risicovrije rente is relatief. Wanneer een land een credit rating krijgt lager dan triple A is de veronderstelling dat de rente niet meer risicovrij is. Hiermee wordt er impliciet een premie voor het landenrisico toegevoegd aan de risicovrije rente. Dit risico zou bij Nederland ook op de loer kunnen liggen.

Ton van Gaalen
M 06-51241193

Crowe Global Corporate Finance is gespecialiseerd in het begeleiden van middelgrote en grote (familie)bedrijven in uiteenlopende branches en sectoren. Wij bieden onze opdrachtgevers ondersteuning en advies bij koop-, verkoop- en buy-out processen, complexe financieringsvraagstukken en het in kaart brengen van mogelijke strategische ontwikkelingen zoals acquisities of (des)investeringen. Wij begeleiden onze opdrachtgevers vanaf het eerste contact tot aan het contract. Door aansluiting bij het wereldwijde Crowe Global netwerk kunnen wij onze diensten zowel nationaal als internationaal aanbieden.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl