088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

De vennootschapsbelasting: Aanpassingen in de bedrijfsstructuur voor een lage vennootschapsbelastingtarief

Ondernemers hebben teleurgesteld gereageerd op het uitblijven van de verlaging van het (hoge) vennootschapsbelastingtarief van 25%. In dit artikel gaan wij in op de mogelijkheden om toch zoveel mogelijk gebruik te kunnen maken van het lage vennootschapsbelastingtarief.

De vennootschapsbelasting kent twee tariefschijven (2020):

Voor winsten tot 200.000 16,5%
daarboven 25%

Het verschil tussen de eerste en de tweede schijf bedraagt maar liefst 8,5%. Voor sommige ondernemers kan dit voldoende zijn om de bedrijfsstructuur aan te passen.

Om toe te lichten hoe de bedrijfsstructuur aangepast kan worden om toch gebruik te maken van het lage vennootschapsbelastingtarief, het volgende gestileerde voorbeeld:

Veel MKB-ondernemingen kennen een holdingstructuur om (overtollige) behaalde winsten af te schermen van het ondernemingsrisico. In dit voorbeeld gaat het om een productiebedrijf in de verpakkingsindustrie dat 3 productielijnen heeft: kleine (kartonnen) verpakkingen, grote industriële verpakkingen en gespecialiseerde verpakkingen voor gevoelige (hightech) zendingen. De verkoop vindt rechtstreeks plaats aan (grote) afnemers, daarnaast is er een webshop en een fysieke winkel voor kleinverbruikers. De bedrijfsstructuur is als volgt schematisch weer te geven:

 

Verpakkingen BV maakt € 600.000 euro winst (iedere productielijn € 200.000) en Verkoop BV maakt € 200.000 winst en ook de Holding BV maakt € 200.000 winst.

De vennootschapsbelasting over 2020 bedraagt dus € 233.000 (16,5% over € 200.000 en 25% over € 800.000).

Hoe kan er belasting worden bespaard? Twee manieren, namelijk door het opheffen van de fiscale eenheid en een splitsing van Verpakkingen BV.

1. Opheffen van de fiscale eenheid

Door de fiscale eenheid op te heffen worden alle drie de vennootschappen belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Het opheffen van de fiscale eenheid kan al op verzoek van de vennootschappen. Na opheffing van de fiscale eenheid kan de vennootschapsbelasting als volgt worden berekend:

Holding BV € 200.000 x 16,5% 33.000
Verkoop BV idem 33.000
Verpakkingen BV € 200.000 x 16,5% + € 400.000 x 25% 133.000
199.000

 

Het opheffen van de fiscale eenheid leidt hier al tot een besparing van € 34.000.

2. Opheffen van de fiscale eenheid en splitsing van Verpakkingen BV

In ons voorbeeld kunnen de activiteiten van Verpakkingen BV gemakkelijk (juridisch) worden gesplitst per productielijn, dan ontstaat de volgende structuur:

Nu maakt iedere BV € 200.000 winst en bedraagt de vennootschapsbelasting 5 x € 33.000 oftewel € 165.000

Ten opzichte van de uitgangssituatie hebben we nu een besparing gerealiseerd van (€ 233.000 -/- € 165.000) € 68.000.

Zolang de vennootschapsbelasting in twee schijven (tot 200.000 en daarboven) geheven blijft worden, blijft er in de nieuwe constructie voordeel bestaan. De omvang van het voordeel wordt bepaald door het verschil tussen het hoge en het lage vennootschapsbelastingtarief.

Het bovenstaande voorbeeld laat zien dat er door vrij eenvoudige maatregelen forse bedragen aan vennootschapsbelasting kunnen worden bespaard. Het opzetten van deze constructie is natuurlijk zeer aantrekkelijk als er ook goede bedrijfseconomische/strategische redenen zijn voor rationalisering van de bedrijfsstructuur.

Let wel op dat verbreking van de fiscale eenheid soms met onbedoelde fiscale gevolgen gepaard kan gaan. Hoewel juridische splitsing in de aard relatief eenvoudig is, moet dit ook goed fiscaal en juridisch worden begeleid.

De adviseurs van Crowe Peak helpen u graag verder met een verdere optimalisering van de bedrijfsstructuur. Neem vandaag nog contact met ons op.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl