088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

Aanpassingen in de bedrijfsstructuur voor een lage vennootschapsbelastingtarief

Ondernemers hebben teleurgesteld gereageerd op het uitblijven van de verlaging van het (hoge) vennootschapsbelastingtarief van 25%. Wij lichten toe wat de mogelijkheden zijn om toch zoveel mogelijk gebruik te kunnen maken van het lage vennootschapsbelastingtarief.

De vennootschapsbelasting kent twee tariefschijven (2021 en 2022):

Voor winsten tot € 245.000 (€ 395.000 in 2022) 15%
Daarboven 25%

Het verschil tussen de eerste en de tweede schijf bedraagt maar liefst 10%. Voor sommige ondernemers kan dit voldoende zijn om de bedrijfsstructuur aan te passen.

Om toe te lichten hoe de bedrijfsstructuur aangepast kan worden om toch gebruik te maken van het lage vennootschapsbelastingtarief, het volgende  voorbeeld:
Veel MKB-ondernemingen kennen een holdingstructuur om (overtollige) behaalde winsten af te schermen van het ondernemingsrisico. In dit voorbeeld gaat het om een productiebedrijf in de verpakkingsindustrie dat 3 productielijnen heeft.
De bedrijfsstructuur is als volgt schematisch weer te geven:

Verpakkingen BV maakt € 735.000 euro winst (iedere productielijn € 245.000), Verkoop BV maakt € 245.000 winst en ook de Holding BV maakt € 245.000 winst. Doordat sprake is van een fiscale eenheid wordt word een keer gebruik gemaakt van het lage vennootschapsbelastingtarief.

De vennootschapsbelasting over 2021 bedraagt dus € 281.750 (15% over € 245.000 en 25% over € 980.000)

Hoe kan er belasting worden bespaard? Twee manieren, namelijk door het opheffen van de fiscale eenheid en een splitsing van Verpakkingen BV.

1. Opheffen van de fiscale eenheid

Door de fiscale eenheid op te heffen worden alle drie de vennootschappen belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Na opheffing van de fiscale eenheid kan de vennootschapsbelasting als volgt worden berekend:

Holding BV € 245.000 x 15% 36.750
Verkoop BV idem 36.750
Verpakkingen BV € 245.000 x 15% + € 490.000 x 25% 159.250
232.750

Het opheffen van de fiscale eenheid leidt hier al tot een besparing van € 49.000 per jaar.

2. Opheffen van de fiscale eenheid en splitsing van Verpakkingen BV

In ons voorbeeld kunnen de activiteiten van Verpakkingen BV gemakkelijk (juridisch) worden gesplitst per productielijn, dan ontstaat de volgende structuur:

Nu maakt iedere BV € 245.000 winst en bedraagt de vennootschapsbelasting 5 x € 36.750 oftewel € 183.750

Ten opzichte van de uitgangssituatie hebben we nu een besparing gerealiseerd van (€ 281.750 -/- € 183.750) € 98.000 per jaar.

Het bovenstaande voorbeeld laat zien dat er door vrij eenvoudige maatregelen forse bedragen aan vennootschapsbelasting kunnen worden bespaard. Het opzetten van deze constructie is natuurlijk zeer aantrekkelijk als er ook goede bedrijfseconomische/strategische redenen zijn voor rationalisering van de bedrijfsstructuur.

Let wel op dat verbreking van de fiscale eenheid soms met onbedoelde fiscale gevolgen gepaard kan gaan. Verliezen van een vennootschap kunnen niet meer (horizontaal) gecompenseerd worden met winsten van andere vennootschappen en het schuiven van activiteiten binnen de groep is minder eenvoudig.

Hoewel juridische splitsing in de aard relatief eenvoudig is, moet dit ook goed fiscaal en juridisch worden begeleid.

De adviseurs van Crowe Peak helpen u graag verder met een verdere optimalisering van de bedrijfsstructuur. Neem vandaag nog contact met ons op.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl