SOC 2

De gold standard van interne controles

Crowe Peak Soc 2 Crowe Peak IT assurance & advisory

Best practice. Dat is hoe we allemaal willen functioneren. Ook op het gebied van IT en veiligheid. Maar hoe toon je dat aan? Bijvoorbeeld met een System and Organizations Controls 2  (SOC 2) rapport. Met dit verslag in de hand kunnen klanten en potentiële klanten verifiëren dat jullie alles doen wat in je macht ligt om te voldoen aan de moderne standaarden voor beveiliging, beschikbaarheid, verwerkingsintegriteit, vertrouwelijkheid en privacy. SOC 2 staat dan ook bekend als de ‘gold standard’ voor de beoordeling van interne controles van dienstverlenende organisaties.

De behoefte aan compliance kan worden gedreven door verschillende factoren, zoals de vraag van klanten, de noodzaak tot voldoen aan wettelijke vereisten of de wens tot het bieden van transparantie aan externe partijen met betrekking tot de interne controle. Dit is vaak waar ISO 27001 en SOC 2 in beeld komen.

Misschien vraag je je daarom af welke vorm van compliance het beste is voor jouw organisatie en of de ene beter is dan de andere. Wij begrijpen dat dit complex kan zijn. Bij de keuze voor SOC 2 of ISO 27001 is het altijd cruciaal dat je de markt waarop geopereerd wordt, de eisen van de betrokken klanten en de wettelijke vereisten waaraan je moet voldoen, begrijpt. Daarom is het ene niet standaard beter dan het andere. Wat we weten is dat het samen hebben van ISO 27001 en SOC 2 tot meerdere voordelen leidt, niet alleen in termen van concurrentievoordeel, maar ook in termen van auditefficiëntie, aangezien er veel overeenkomsten zijn tussen de onderwerpen van zowel SOC 2 als ISO 27001.

Om meer duidelijkheid te bieden in het nut, de noodzaak en de (commerciële) voordelen van ISO 27001 en SOC 2 maakt Crowe Peak graag persoonlijk kennis met de organisatie. We doen een quick scan ten aanzien van de behoeftes en het bestaande veiligheidsniveau. Vervolgens kunnen we de gehele rit samen met je afleggen. Of je nu een SOC rapport wil laten opstellen, of nog even wacht en andere maatregelen neemt.

Crowe peak

Benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Laten we snel kennismaken!

Contact