088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

Digitaal ontslag aanvragen bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Werkgevers kunnen sinds kort met een digitaal formulier ontslag aanvragen voor een langdurig arbeidsongeschikte werknemer. Dit verplichte formulier is te vinden op de website van het UWV.

Sinds 1 juli 2015 is er één vaste ontslagroute. Bedrijfseconomisch ontslag en ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid gaan via het UWV. Ontslag om andere redenen gaat via de kantonrechter.

Digitaal ontslagformulier

De ontslagaanvraag voor een langdurig zieke werknemer (> 104 weken) voor wie de loondoorbetalingsverplichting is opgehouden, moet voortaan met een digitaal formulier worden ingediend. Deze is terug te vinden op de website van UWV. Het formulier moet vervolgens via het werkgeversportaal worden geüpload. Als werkgever dient u zich eerst bij de werkgeversportaal aan te melden.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl