088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		

Digitale Transformatie / IT Advisory

Digitale technologie ontwikkelt sneller en sneller. Nieuwe technologieën worden met een exponentiële snelheid geïntroduceerd en toegepast. Digitale transformatie dwingt organisaties na te denken over aanpassing en transformatie. Door de snelle technologische ontwikkeling zal Information Technology (IT) in hetzelfde tempo moeten gaan opereren als ‘de voorkant’ van een onderneming. Dit is een uitdagend element van digitale transformatie.  De focus zal moeten worden verlegd van traditioneel ‘beheer’ naar ‘projecten’ die het bedrijf helpen sturen naar groei en toekomstbestendigheid. Dit vraagt kennis, wendbaarheid en verandercapaciteit.

De noodzaak tot digitale transformatie zorgt ervoor dat de toepassing van digitale technologie niet langer een keuze is, maar een fundamenteel onderdeel van de bedrijfsstrategie gaat zijn. Deze ontwikkeling kan een golf aan uitdagingen voor ondernemingen en hun bestuurders veroorzaken, bijvoorbeeld als het gaat om sourcing, kennis, veranderen en het managen van complexe projecten.

Digitaal transformeren versus digitaliseren

De definitie van digitale transformatie luidt: De integratie van digitale technologie in alle onderdelen van een bedrijf, waardoor de manier van werken èn waarde leveren aan klanten fundamenteel verandert.

Niet altijd is het nodig om een organisatie volledig digitaal te transformeren. Door slim op onderdelen te digitaliseren kunnen vaak veel stappen gemaakt worden. Een organisatie is dan nog niet getransformeerd (fundamenteel veranderd), maar door toepassing van digitale technologie kunnen wel goede resultaten worden bereikt. Bijvoorbeeld op het vlak van efficiency, samenwerken of informatievoorziening. Uiteindelijk kan een stapsgewijze digitalisering leiden tot transformatie. Vaak zien we dat organisaties dan ook langere tijd uittrekken voor hun transformatie, soms kost dit zelfs (enkele) jaren.

Digitaliseren: uitdagingen binnen IT

De (on)mogelijkheden van het toepassen van digitale technologie kan een behoorlijke black box zijn. Vragen die bij veel ondernemers leven zijn:

 • Wat moet ik als ondernemer doen met digitalisering? Moet ik sowieso iets doen? Waar moet ik beginnen?
 • Zijn digitalisering en transformatie noodzakelijk voor de onderneming om toekomstbestendig te zijn? Is het belangrijk voor de continuïteit? Of is voorlopig wachten ook een optie?
 • Hoe pak ik digitalisering aan? Wat zijn kansen en risico’s? Hoe krijg ik inzicht?
 • Hoe bepaal ik het rendement? Wat levert digitalisering mijn onderneming op? En, is dit in lijn met de resultaten die verwacht worden?

Digitaliseren: verandering is maatwerk

Met het inzetten van nieuwe technologie ontstaat verandering. Niet alleen operationeel, maar ook de rol van IT voor de organisatie verandert. Deze verschuift naarmate de transformatie vordert van ondersteunend tot uiteindelijk een vitaal –strategisch- bedrijfsonderdeel. Transformeren hoeft echter geen doel op zich te zijn, echter niet inspelen op nieuwe en veranderende technologie is geen toekomstbestendige optie.

Digitalisering en transformatie vragen altijd om maatwerk. Hierbij past geen one-size fits all. Visie, bedrijfsstrategie en bijbehorende doelstellingen van de organisatie zijn bepalend voor de aanpak, fasering, prioriteiten en gewenste resultaten. De eerste vraag die daarom gesteld moet worden is wat uw onderneming wil bereiken met het inzetten van digitale technologie. Ook moet vanuit IT perspectief worden bepaald wat uw onderneming kan bereiken met het inzetten van digitale technologie. Doelstellingen en vragen kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • De operatie en processen moeten meer digitaal worden ingericht om efficiënter te werken en kosten te reduceren.
 • Toepassing van technologie moet zorgen voor behoud en werven van nieuw talent voor de organisatie.
 • Wij willen producten en diensten ontwikkelen en deze digitaal aanbieden om klantervaring en klantintegratie te bevorderen.
 • Hoe kan data gebruikt worden om betere en snellere beslissingen te maken? Kan toepassing van big data, analytics en artificial intelligence de juiste. informatie genereren om te beter anticiperen en de organisatie beter te besturen?
 • Hoe behoudt de onderneming met behulp van digitale technologie haar concurrentie positie?
 • Hoe krijg ik zekerheid dat de onderneming altijd digitaal veilig is tegen inbraken en datalekken?

Generieke bouwstenen als basis voor digitalisering

Digitaliseren is maatwerk voor iedere organisatie. Toch bestaat een aantal vaste onderdelen waarmee digitalisering en transformatie een solide structuur krijgen. Deze structuur helpt bij het definiëren van specifieke doelen en het initiëren en opleveren van de bijbehorende projecten op een coherente manier. Immers, een portfoliobenadering voor deze projecten is nodig voor blijvend en meetbaar resultaat.

Digitale transformatie

 1. Tools en platform

Tools en platform bevat de toepassing van infrastructuren en applicaties om doelen en resultaten te realiseren op bijvoorbeeld het gebied van (online) samenwerken, integratie, document management, data-analyse en –visualisatie en cloud.

 1. Security en privacy

Deze bouwsteen is gericht op het bereiken en behouden van adequate security en privacy maatregelen als randvoorwaarde voor digitalisering en digitaal ondernemen. Deze maatregelen zijn zowel technisch als organisatorisch van aard. Te denken valt aan bijvoorbeeld invoering van standaarden en best practices voor informatiebeveiliging, waaronder beleid, techniek en training, bewustwording en gedrag.

 1. Operations/practices

Operations/practices bevat het toepassen van digitale technologie in de operationele bedrijfsvoering. Het doel is om processen met behulp van digitale technologie efficiënter (minder handeling) en beter (minder fouten) uit te voeren. Toepassingen zijn bijvoorbeeld proces automatisering door robotisering en machine learning.

 1. Customer integration / customer service

Deze bouwsteen is gericht op het leveren van waarde aan klanten door inzet van digitale technologie. Denk bijvoorbeeld aan het 24/7 leveren van digitale diensten, beschikbaar op elk type device. Ook het aanbieden van meer gepersonaliseerde content, meer informatie aan klanten leveren en inzet van meerdere digitale kanalen voor communicatie met klanten zijn voorbeelden van resultaten behorend bij deze bouwsteen.

Wat zijn eerste stappen bij digitalisering en transformatie?

Digitalisering en transformatie beginnen bij een visie en een strategie. Van daaruit worden doelen, resultaten en beoogde baten gedefinieerd. Om deze te realiseren vindt vervolgens vertaling plaats naar verschillende ‘tracks’ (bouwstenen), projecten en activiteiten.

Digitalisering en transformatie zijn veelomvattend. Niet alleen zijn zij (mede)bepalend voor de toekomst van uw onderneming, maar zij vergen ook kennis, capaciteit, vaardigheden, ervaring, verandervermogen en wendbaarheid. Een gedegen plan en aanpak zijn daarmee onvermijdelijk.

Wat kan Crowe Peak voor u doen in IT Advisory

Crowe Peak helpt organisaties bij hun digitale transformatie. Van strategisch tot uitvoerend niveau:

 • Wij zijn graag uw sparringpartner bij het definiëren van IT doelen en beoogde baten
 • Wij kunnen assessements uitvoeren om te meten of de onderneming voldoende volwassen is om digitalisering en transformatie succesvol te laten zijn. (kennis, resources, strategie, wendbaarheid te etc). Kunnen de ambities worden waargemaakt?
 • Wij kunnen (ondersteunen bij) een roadmap “digitale transformatie” opstellen, bestaande uit verschillende ‘tracks’ en bijbehorende projecten
 • Wij realiseren de roadmap door projecten te leiden en op te leveren

Digitale transformatie diensten

Als eerste kunnen wij u helpen met het volledig uit handen nemen van uw digitaliseringswensen. Met ons IT Projectmanagement pakken wij zowel een volledige digitale transformatie als het digitaliseren van onderdelen op. Wij kunnen hierbij worden ingezet als interim IT manager. Dit is met name handig indien u zelf geen capaciteit hiervoor in huis hebt.

U kunt ons ook inzetten voor een IT audit, 0-meting, checks of security assessments. Hierbij steken wij de thermometer in uw huidige IT organisatie en communiceren helder en professioneel met uw management en IT afdeling de bevindingen waarmee u zelf aan de slag gaat.

Op het gebied van IT Security hebben wij bijzonder diepgaande kennis waarmee wij u helpen uw organisatie en uw data te beveiligen tegen inbraken.

Met onze diensten op het gebied van IT Privacy zorgen wij er onder andere voor dat u voldoet aan huidige wet- en regelgeving (denk aan AVG) rondom het beschermen van persoonsgegevens.

In de huidige tijd vragen stakeholders meer en meer om bewijzen dat uw organisatie digitaal optimaal beveiligd is. Zij willen zekerheid dat hun (persoons)data die u verwerkt bij u veilig is. Een ISAE 3402 assurance rapport geeft deze zekerheid aan uw stakeholders. Dit is een internationale standaard en Crowe Peak is gecertificeerd om deze IT Assurance rapporten af te kunnen geven.

Is uw remote access omgeving veilig?

Doe de test
Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl