088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

Doe alleen zaken met een geregistreerd uitzendbureau

Registratieplicht
De
registratieplicht bij de Kamer van Koophandel houdt niet alleen in dat de
onderneming ingeschreven moet staan, maar ook dat uit de inschrijving moet
blijken dat de onderneming personeel ter beschikking stelt. De onderneming moet
dus ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel als uitzendbureau.

Deze
registratieplicht geldt voor alle ondernemingen die personeel uitlenen. De
registratieplicht geldt dus ook als het uitlenen van personeel een
nevenactiviteit is, zelfs indien dit slechts incidenteel gebeurt.

Het uitlenen
binnen de eigen onderneming (binnen een concern) is wel mogelijk zonder registratie.

Boetes
Het niet
registreren van de onderneming bij de Kamer van Koophandel kan leiden tot forse
boetes. Deze boetes lopen uiteen van € 12.000 voor de eerste overtreding, €
24.000 voor de tweede overtreding en € 36.000 voor de derde overtreding met een
maximum van € 76.000. Voor de boetes geldt dat deze per werknemer kunnen worden
opgelegd.

Let op: de boetes worden opgelegd aan
zowel de uitlener van het personeel als de inlener van het
personeel! Zelfs bij doorlenen van personeel ontvangt iedere inlener en
uitlener een boete.

Ter beschikking stellen
De
registratieplicht is alleen geldig als er sprake is van het tegen een
vergoeding ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan een ander voor het
onder diens leiding en toezicht verrichten van arbeid.

Inwerkingtreding
De
registratieplicht zal hoogwaarschijnlijk in werking treden per 1 juli 2012.

Al met al
dient u bij het in- of uitlenen van personeel dus zeker na te gaan of u
verplicht bent om uw onderneming (als uitzendbureau) te registreren bij de Kamer van Koophandel en of u personeel inleent van
een geregistreerde uitlener. Doet u dit niet dan riskeert u een hoge boete.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl