088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

Doorwerken na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd

Op dit
moment ligt er bij de Raad van State een wetsvoorstel waarmee wordt beoogd het
doorwerken na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd te vergemakkelijken.
Uitgangspunt van dit wetsvoorstel is het versoepelen van de regels die
betrekking hebben op AOW-gerechtigde werknemers. Voor werkgevers wordt het
aantrekkelijker om AOW‘ers in dienst te nemen.

Het in
dienst houden van werknemers die reeds de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt hebben
kent een aantal voordelen. Over het algemeen dragen deze werknemers een schat
aan kennis en ervaring bij zich. Daarnaast hoeft de werkgever voor deze oudere
werknemers geen sociale premies meer af te dragen.

De keerzijde
is dat deze werknemers voor de werkgever echter ook een financieel risico
vormen. Zo geldt de loonbetalingsverplichting van twee jaar bij ziekte op dit
moment eveneens voor werknemers die al een AOW-uitkering ontvangen.

Voor een
werkgever is het daarom verstandig dergelijke werknemers in dienst te houden op
basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Dit betekent dat wanneer
de werknemer op het moment van het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd
werkzaam is op basis van arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, deze
overeenkomst zal moeten worden beëindigd. Wordt hierna met de werknemer een
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gesloten, dan zal de werkgever rekening
moeten houden met een aantal wettelijke bepalingen. Hierbij moet worden gedacht
aan de Ragetlie-regel van artikel 7:667 lid 4 BW waarin is bepaald dat of een
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd automatisch eindigt, afhankelijk is van
de wijze waarop de voorgaande overeenkomst voor onbepaalde tijd is beëindigd.
Daarnaast wordt door de ketenregeling van artikel 7:668a BW het aantal
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd dat achtereenvolgens met een werknemer
kan worden gesloten beperkt.

Op dit
moment ligt het wetsvoorstel ‘Werken na de AOW makkelijker’ voor advies bij de
Raad van State. Met dit wetsvoorstel wordt beoogd het doorwerken na het
bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd te vergemakkelijken. De geplande
inwerkingtreding is 13 juli 2013.

Een aantal aangekondigde
maatregelen uit het wetsvoorstel ‘Werken na de AOW makkelijker’ zijn:

Automatische
beëindiging van de arbeidsovereenkomst van werknemer bij het bereiken van de
AOW-gerechtigde leeftijd.

Verruiming
van de mogelijkheid tot het aangaan van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde
tijd.

Maximaal
6 weken loondoorbetaling bij ziekte

Beperking
re-integratieverplichtingen voor de werkgever

Ook
voor AOW’ers het wettelijk minimumloon

De geplande
inwerkingtreding is 13 juli 2013. Mocht het wetsvoorstel ongewijzigd worden aangenomen,
dan wordt het voor werkgevers een stuk eenvoudiger om werknemers ook na het
bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd in dienst te houden. Op dit moment
bestaan er echter nog enkele juridische haken en ogen als het gaat om het in
dienst nemen en houden van werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben
bereikt.

Mocht u naar aanleiding van dit onderwerp nog vragen hebben dan kunt u
uiteraard altijd contact opnemen met de bedrijfsjuristen van Crowe Global.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl